Norges Lastebileier-Forbund har hatt flere møter med byråden, men dette var første gang Lan Marie Nguyen Berg selv troppet opp på NLFs kontorer i Oslo. Med seg hadde hun byrådssekretærene Anja Bakken Riise og Daniel Rees, alle med miljø og samferdsel som hovedfelt.

Med ferske nyheter fra NLFs Euroklasse-undersøkelse, som viste at det nå går flere Euro VI-lastebiler enn eldre Euroklasser blant norske medlemmer, ble samtalene rundt fremtidige miljøavgifter svært relevant.

Fra venstre: Byråd Lan Marie Nguyen Berg, byrådssekretær Anja Bakken Rise og byrådssekretær Daniel Rees. Foto: J. Kristian Bjerke Fra venstre: Byråd Lan Marie Nguyen Berg, byrådssekretær Anja Bakken Rise og byrådssekretær Daniel Rees. Foto: J. Kristian Bjerke

Redusert fra 3 til 2 ganger nivået for dieselpersonbiler

MDG har også hørt på lastebileierne: I forslaget til nye bomsatser er avgiftsnivået for tunge kjøretøy med Euro VI-motorer redusert fra 3 til 2 ganger nivået på dieselpersonbiler. De vil også bli fritatt for ekstra-avgifter og kjøreforbud på dager med særlig høy luftforurensing.

Disse løftene har de ingen intensjoner om å bryte, kunne Berg bekrefte.

Les også: Foreslår å prise Euro VI-lastebiler som ladbare hybrider