- Mange sjekker dekktrykket for sjeldent selv om man vet at riktig trykk i dekkene både øker levetiden, gir bilen bedre kjøreegenskaper og reduserer kostnadene. Med FleetFox er vårt mål å redusere ståtiden, sørge for at kundene får bedre utnyttelse av dekkene på lastebilen og optimalisere forbruket, sier Fleet Manager Milan Keckes i Dekkmann.

Nyttig verktøy

FleetFox lagrer informasjon om dekkdimensjoner, mønstertype, lufttrykk og mønsterdybde på hver enkelt bil. Opplysningene kan deretter brukes til å utarbeide statistikker og ulike analyser på dekk.

- Vi kan få ut data som pris per kilometer og levetid, og vi kan i god tid også planlegge neste dekkskift. Den enkelte kunde kan i tillegg hente ut rapporter og analyser. På den måten får lastebileieren en bedre oversikt over kostnadene knyttet til dekk på bilene, og vi kan være enda mer konkrete når vi gir råd om valg av dekk, forteller Keckes.

Det blir lettere å planlegge dekkskift og holde oversikt over alle kostnader knyttet til dekkslitasje gjennom Dekkmanns FleetFox. Foto: Stein Inge Stølen Det blir lettere å planlegge dekkskift og holde oversikt over alle kostnader knyttet til dekkslitasje gjennom Dekkmanns FleetFox. Foto: Stein Inge Stølen

Varsler om trykket faller

I det daglige er det likevel om å gjøre å kjøre med korrekt trykk i dekkene. Fra personbil kjenner man allerede til systemer som overvåker dekktrykket, og med ContiPressureCheck blir tilsvarende systemer nå også tilgjengelig for lastebileieren.

- Sensorer inne i dekket måler trykket kontinuerlig, og dataene vises på et display inne i bilen. På den måten har sjåføren til enhver tid full kontroll over lufttrykket. Systemet varsler også føreren dersom trykket endres, sier Keckes.

Han minner om at riktig dekktrykk reduserer utslipp av CO2 og senker forbruket.

- Feil dekktrykk påvirker kjøreegenskapene negativt, samtidig som man får lengre bremselengde, økt fare for vannplaning og dårlig dekkøkonomi, sier Keckes.

MÅLER TRYKKET: En sensor i dekket måler trykk og temperatur kontinuerlig. Dataene sendes til en terminal inne i bilen. Foto: Continental MÅLER TRYKKET: En sensor i dekket måler trykk og temperatur kontinuerlig. Dataene sendes til en terminal inne i bilen. Foto: Continental