En av NLFs viktigste ansvarsområder lokalt og nasjonalt, er å være en pådriver for tilrettelegging for de transportløsningene vi har i dag. Den største og tyngste som brukes på det norske vegnettet, er modulvogntoget, med 25,25 meters lengde og tillatt totalvekt på 60 tonn.

Disse er lett gjenkjennelige siden det vanligvis står et ekstra hjulsett mellom lastebilens skap og tilhengeren, enten som en selvstendig dolly eller som en fast del av tilhengeren.

Stadig flere benytter modulvogntog for å utføre transportoppdrag. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen Stadig flere benytter modulvogntog for å utføre transportoppdrag. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

Vil bli utfordringer vinterstid

Nå har Statens vegvesen fått fart i behandlingen av søknader knyttet til bruk av modulvogntog, og allerede nå ser vi resultatet av NLFs arbeid: Hele E6 fra riksgrensen og opp til Trondheim, og videre inn i Nord-Trøndelag, samt RV3 gjennom Østerdalen er nå åpen for 25,25 m / 60 tonn. Den tidligere vektbegrensningen på 50 tonn fra Ulsberg til Klett i Sør-Trøndelag er fjernet. Det er riktignok innført skilting om minimumsavstand på 50 meter mellom hvert vogntog for å hindre overbelastning på brua.

Den oppdaterte veglisten finner du her