- Ulykken skjedde på vei til Stavanger. Førerkortet ble beslaglagt av politiet 7. november. Fire dager senere ble beslaget opphevet, men jeg fikk ikke tilbake førerkortet før det var gått tre uker. Dermed hadde jeg 14 dager uten inntekt og krevde erstatning gjennom NLFs advokater, forteller Palmer Høgvoll. 

Glass i tusen biter
Den 7. november startet som så mange andre for Høgvoll. Men i en tunnel ved Kvinesdal i Vest Agder på E39 gikk det galt. I det samme han kom ut av tunnelen eksploderte flere av glassrutene i lasten.

- Lufttrykket hadde forandret seg kraftig og det ble for mye for rutene og rammen rundt sprakk, forklarer Høgvoll.

Politiet kom til stedet, avhørte Høgvoll og beslagla førerkortet.

- Da bestemte jeg meg for å ringe NLF-advokatene. Det første rådet advokat Skjalg Halvorsen gav meg der og da var å be politiet om en midlertidig kjøretillatelse slik at jeg kunne kjøre hjem for å unngå at bil og last ble stående uten sjåfør, sier Palmer.

NLF-ADVOKAT: Skjalg Røhne Halvorsen er én av fire NLF-advokater som representerer transportbedrifter og privatpersoner. Foto: Stig Odenrud NLF-ADVOKAT: Skjalg Røhne Halvorsen er én av fire NLF-advokater som representerer transportbedrifter og privatpersoner. Foto: Stig Odenrud

14 dager uten lønn
I tillegg til å beslaglegge førerkortet ble Palmer Høgvoll anmeldt for overtredelse av vegtrafikkloven for dårlig sikring av last, men allerede den 18. november ble saken henlagt fordi politiet ikke kunne bevise påstanden om at Høgvoll hadde sikret lasten sin for dårlig.

- Det er litt synd da at saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling fordi de ikke fant ut hva som forårsaket ulykken. Jeg hadde sikret på riktig måte og gjorde ingen feil, forteller Høgvoll.

Han krevde, i samråd med NLF-advokatene, erstatning for de 14 inntektsløse dagene. Resultatet ble 22.040 kroner og en knusende seier for yrkessjåføren.

- Jeg gikk 14 dager uten at jeg kunne jobbe, og staten erstattet mine tapte inntekter for disse dagene etter at advokat Halvorsen fremmet erstatningskrav mot staten. Det er slike situasjoner som denne jeg føler at det er svært lønnsomt å være NLF-medlem, sier han.

 

NLF-advokatene. Fra venstre: Robert Aksnes, Skjalg Røhne Halvorsen, Christian Arnkværn og Morten Alexander Pedersen. Foto: Tore Bendiksen NLF-advokatene. Fra venstre: Robert Aksnes, Skjalg Røhne Halvorsen, Christian Arnkværn og Morten Alexander Pedersen. Foto: Tore Bendiksen

- Kontakt oss med en gang

NLF-advokatene består av fire advokater som representerer transportbedriftene og enkeltpersoner innenfor de fleste fagområder innen alminnelig forretningsjus. De bistår også bedriftene, deres ansatte og enkeltpersoner i strafferettslige spørsmål. Den erfaringen kom Palmer Høgvoll til nytte.

- I Høgvolls tilfelle klarte vi å kommunisere ut til politiet at det var andre omstendigheter enn mangelfull lastsikring som var årsaken til at lasten knuste. Derfor hadde politiet i realiteten ikke noe annet valg enn å henlegge saken. I denne saken ble det ført bevis for at Palmer led et inntektstap som følge av den urettmessige straffeforfølgningen som vi krevde erstattet av staten/sivilrettsavdelingen i justisdepartementet, forteller NLF-advokat Skjalg Røhne Halvorsen.

Han har en klar oppfordring til NLF-medlemmer.

- Ta kontakt med oss umiddelbart når du har vært ute for et uhell. Vi kan gi rask og effektiv bistand på hvordan man bør forholde seg til politiet under etterforskingen og hvordan man skal forholde seg til et midlertidig førerkortbeslag. Videre kan vi bistå i vurderingen av om en bot bør godtas eller ikke,  og skulle saken ende opp med en tiltale kan vi også bistå som forsvarer i straffesaken, avslutter Halvorsen. 

Les også: Retten opphevet førerkortbeslag