Vår nye rådgiver skal rapportere til administrerende direktør og arbeide nært med han og øvrig ledergruppe for å tilrettelegge og koordinere arbeidet mot eksterne aktører og myndigheter. Stillingen vil også ha oppgaver knyttet til saksbehandling, forberedelse av foredrag samt noe internt og eksternt informasjonsarbeid i samarbeid med kommunikasjonsrådgiver. Andre oppgaver etter erfaring og kunnskap. Noe reisevirksomhet, også på selvstendig grunnlag, må påregnes.

Vi ønsker en kontaktskapende, analytisk og initiativrik person med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Du har relevant erfaring fra tilsvarende arbeid. Kunnskap og erfaring fra næringen, forvaltningen eller politikk er en fordel, men ikke et krav. Du har gode IT-kunnskaper, er vant til å drive research og er systematisk i alt ditt arbeide. Du behersker engelsk godt både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr:

* En spennende kunnskapsorganisasjon som er opptatt av at samfunnets transportbehov skal løses så sikkert og trygt som mulig

* En spennende stilling i et hektisk miljø med mange og krevende oppgaver

* Lønn og andre betingelser etter avtale

Vårt hovedkontor ligger sentralt plassert i St. Olavsgate 25 i Oslo.

Nærmere opplysninger og svar på spørsmål om stillingen kan fås ved henvendelse til administrerende direktør Geir A. Mo eller viseadministrerende direktør Jan-Terje Mentzoni, begge på telefon 415 44 100.

Kortfattet søknad med CV sendes post@lastebil.no innen 30. april 2016. Merk søknaden «rådgiver». Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.