Fagsjef tekniske spørsmål / Teknisk rådgiver er organisatorisk plassert i avdeling for politikk og stab og rapporterer til viseadministrerende direktør.

Til stillingen ligger følgende oppgaver:

* Arbeide aktivt overfor myndighetene i Norge og Europa for å bidra til endring av lover og regler for å bedre rammebetingelsene for norsk vegtransport

* Saksbehandling av offentlige høringer vedrørende tekniske spørsmål, initiativ overfor statlige myndigheter på bakgrunn av næringens behov, herunder koordinering av innspill fra NLFs organisasjon

* Representere NLF i tekniske saker i nordisk og internasjonalt samarbeid

* Utarbeidelse av presentasjoner til og deltagelse i møter med offentlige myndigheter, samarbeidende organisasjoner, og i forbindelse med kurs/seminarer/møter i NLF-regi.

* Fagansvarlig for NLFs Tekniske faggruppe

NLFs faggrupper er for tiden i en endringsprosess. Det vil derfor bli vurdert om stillingen som fagsjef skal gis et samlet koordineringsansvar for disse gruppene. Dette vil bli vurdert særskilt ut fra søkernes kvalifikasjoner.

Kjennskap til sentrale lover og forskrifter som Vegloven, Vegtrafikkloven, Kjøretøyforskriften, kjøre- og hviletidsreglene, regler for sikring av last vil være en fordel.

Vi ønsker en kontaktskapende, analytisk og initiativrik person med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk. Du har relevant erfaring fra tilsvarende arbeid. Kunnskap og erfaring fra næringen, forvaltningen eller politikk er en fordel, men ikke et krav. Du mestrer IT-baserte kontorstøttesystemer og moderne informasjonsteknologi. Det er ønskelig med faglig bakgrunn som ingeniør. Reisevirksomhet må påregnes.

Vi tilbyr:

* En spennende kunnskapsorganisasjon som er opptatt av at samfunnets transportbehov skal løses så sikkert og trygt som mulig

* En spennende stilling i et hektisk miljø med mange og krevende oppgaver

* Lønn og andre betingelser etter avtale

Vårt hovedkontor ligger sentralt plassert i St. Olavsgate 25 i Oslo.

Nærmere opplysninger og svar på spørsmål om stillingen kan fås ved henvendelse til viseadministrerende direktør Jan-Terje Mentzoni på telefon 415 44 100.

Slik søker du:

Kortfattet søknad med CV sendes post@lastebil.no innen 5. januar 2017. Merk søknaden «Teknisk rådgiver». Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.