- Vi er stolte av å representere en yrkesgruppe som tar spesielt hensyn og ansvar i trafikken, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

- Lastebilsjåfører har ikke bare gjennomgått et særskilt opplæringsprogram i trafikksikkerhet. De fleste viser også et engasjement for medtrafikanters trygghet som går langt utenom alle lovpålagte krav, sier han.

Administrerende direktør i NLF Geir A. Mo ønsker at alle yrkessjåfører går foran som gode eksempler i skoletrafikken. Foto: NLF Administrerende direktør i NLF Geir A. Mo ønsker at alle yrkessjåfører går foran som gode eksempler i skoletrafikken. Foto: NLF

Oppfordrer til ekstra aktsomhet

NLF-direktøren ønsker at alle yrkessjåfører nå går foran som gode eksempler, både i skoletrafikken og ellers.

- Vi må huske på at trafikal adferd også har en smitteeffekt. Hvis en lastebilsjåfør tydelig viser ekstra hensyn i nærheten av skoler og barnehager, vil dette bare gi positive ringvirkninger, sier Mo.

Kurser "alle" på veien

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) står bak flere trafikksikkerhetsprogrammer og initiativer, som blant annet holdningsprogrammet På riktig side, hvor lastebilsjåfører, trafikkledere og bedriftseiere kurses i trafikal adferd og følges opp over tid. Samtidig når NLF også ut til de små gjennom initiativet Venner på veien, hvor barn i de laveste klassetrinnene får besøk av en lastebil på skolen og blir fortalt hvordan de skal forholde seg til store kjøretøy i trafikken.

Forbundsleder Tore Velten lærer opp barna i trafikksikkerhet. Foto: NLF Forbundsleder Tore Velten lærer opp barna i trafikksikkerhet. Foto: NLF

Engasjert forbundsleder

Det var forbundsleder i NLF, Tore Velten, som først satte i gang med Venner på veien. Han brenner for trafikksikkerhet og legger gjerne inn et ekstra gir for å få det viktige budskapet ut til barna. En av beskjedene som blir formidlet, er at de må vinke til lastebilen og gjøre seg til kjenne i trafikken. Hvis sjåføren ser deg, er dere venner på veien.

- Det er i denne alderen mange først begynner å prøve seg i trafikken, enten på sykkel eller som fotgjenger alene. Samtidig er de utrolig lærevillige. Derfor er dette et svært godt tidspunkt å nå ut til de små på, sier Velten.