Etablering av energiledelse øker kompetanse og bevissthet rundt egen energibruk. Med energiledelse får du oversikt over unødvendig bruk og kan redusere kostnadene. Statsforetaket Enova gir nå inntil én million kroner i støtte til bedrifter som starter prosjekter knyttet til energiledelse.

Fikk en million og sparte drivstoff

En av de som har blitt oppmerksom på Enovas satsing i transportbransjen, er firmaet Leiv Sand Transport i Levanger. På tampen av fjoråret fikk transportbedriften, som er en av landets største møbeltransportører, en million kroner fra Enova til å komme i gang med energiledelse. Muligheten ble de klar over nærmest ved en tilfeldighet.

- Jeg var hos Enova i annet ærend da rådgiveren deres spurte om vi hadde vurdert energiledelse. Jeg fattet interesse da jeg fikk høre at det var mulig å redusere energikostnadene med både fem og ti prosent, sier daglig leder Arild Sand i Leiv Sand Transport. Han forteller videre at bedriften bruker 2,2 millioner liter diesel i året og at 35 prosent av kostnadene er knyttet til energi.

Til venstre: På veggen på kontoret kan alle følge med på det Arild Sand kaller Til venstre: På veggen på kontoret kan alle følge med på det Arild Sand kaller "live energiledelse". Her rangeres sjåførene etter dieselforbruk. Til høyre: Verneombud og sjåfør Frits Sundseth (t.v.) og daglig leder Arild Sand i Leiv Sand Transport. Foto: Enova

Må ta miljø på alvor

For bedriftslederen er hovedmotivasjonen for miljøsatsingen økt konkurransekraft, både for eget selskap og industrien i regionen. Han tror lastebilnæringen vil møte større miljøkrav framover, og ønsker å være i forkant av denne utviklingen.

– Ingen stiller direkte miljøkrav til oss ennå. Absolutt ingen. Men kundene til kundene våre etterspør stadig mer dokumentasjon. Mange norske bedrifter driver med eksport, og stadig flere av kundene deres, særlig i land som Tyskland og Sveits, krever miljøregnskap, også for transportene. Uten det får de ikke engang levert tilbud, sier Sand.

Konkurranse mellom sjåførene

Gjennom energiledelsesarbeidet har Leiv Sand Transport identifisert flere områder de vil forbedre seg på. Arild Sand har tro på å oppnå redusert drivstofforbruk blant annet gjennom vennskapelig konkurranse mellom selskapets sjåfører.

– Holdningen til sjåføren påvirker kjøreteknikken, og det utgjør mye over et år. Med trykk på energiledelse internt skal vi heve kompetansen på hva som skal til for å redusere forbruket, og sjåførene våre skal få månedlig oversikt over eget kjøremønster. Da måler vi for eksempel tomgangskjøring, bremsing og for eksempel hvor lenge man kjører med feil lufttrykk. Her legger vi opp til konkurranse internt. Da ser vi ikke bare på hvilke sjåfører som er best, men hvem som har den beste utviklingen. Vi kan ikke ha femti Northug-er, men vil gjerne ha alle inn på kretslaget, sier Sand.

Markedssjef i Enova, Petter Hersleth, vil gjerne ha flere lastebileiere med på laget. Foto: Enova Markedssjef i Enova, Petter Hersleth, vil gjerne ha flere lastebileiere med på laget. Foto: Enova

Ønsker flere søkere

Leiv Sand var blant de første transportørene til å søke Enova om støtte til å ta grep om egen energibruk. Enova kan gi inntil én million kroner i støtte for å komme i gang med energiledelse og håper flere transportbedrifter vil følge i Leiv Sands fotspor.

– Vi er glade for at de går foran og viser vei. Vi har god erfaring med energiledelse fra andre bransjer, og potensialet er stort også i transportbedrifter. Vårt håp er at det Leiv Sand nå gjør, blir normen for lastebilnæringen, sier Petter Hersleth i Enova.

Ønsker du hjelp til å komme i gang med energiledelse?

NLF hjelper deg på vei gjennom programmet På riktig side!

Ta kontakt med prosjektleder Jens Olaf Rud for mer informasjon.

Les mer om På riktig side her