Totalt ble det fraktet 3,8 millioner tonn mindre gods i fjerde kvartal 2015 enn året før. En del av reduksjonen tilskrives fall i malmeksporten, som blant annet Norges største tørrbulkhavn i Narvik har fått merke.

Samtidig har det vært en vesentlig reduksjon i containerfrakten. Her er nedgangen på hele 9,3 prosent. Også utenlandsfergene har merket nedgangen, med 14 500 færre passasjerer i forhold til samme periode i 2014.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)