Klima- og miljødepartementet har vedtatt en forskrift som pålegger avfallstransportører, avfallsforhandlere og avfallsmeglere å beskrive sin virksomhet i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Avfallsforhandlere og meglere av farlig avfall pålegges også å føre en kronologisk journal.

Myndighetene ønsker også en bedre oversikt over aktører i avfallsbransjen, som ikke er omfattet av tillatelser. Forskriften har vært gjeldende siden nyttår. Dette opplyser Miljødirektoratet i en  pressemelding.

Slik gjør du:

Aktører som på ervervsmessig grunnlag transporterer avfall må nå redigere sin beskrivelse av «formål» (art/bransje) i Enhetsregisteret, ved at ordet «avfallstransport» brukes.

Endringen koster ikke penger.

Registreringen gir mulighet for at myndighetene kan lage lister over virksomheter gjennom datauttrekk. Avfallsforhandlere og avfallsmeglere må på tilsvarende måte registrere seg med henholdsvis «handel med avfall» og «avfallsmegling».

Må føre journal

Forhandlere og meglere av farlig avfall pålegges å føre en kronologisk journal over det farlige avfallets mengde, art, opprinnelse, mottaker og, der dette er bestemt, bestemmelsessted og behandlingsmetode som planlegges for avfallet. Opplysningene og dokumentasjon som bekrefter disse skal oppbevares i minst tre år.

Forskriften finner du her

Pressemeldingen fra Miljødirektoratet kan du lese her