Nå må alle som skal søke om førerkort fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Hvis man har en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må man i tillegg få helseattest fra lege. Et av punktene på denne helseattesten omfatter bruk av midler som kan tenkes å påvirke sjåføren i negativ grad.

Ved bruk av medikamenter som påvirker aktsomhet og kjøreevne er det fastsatt lavere døgndoser og strengere krav for kombinasjoner for flere av disse medikamentene. Ved bruk av 3 medikamenter som for eksempel Paralgin forte (smertestillende), Sobril (beroligende) og Imovane (sovemedisin) vil du ikke lenger kunne kjøre bil. 

Lurer du på om dette kan gjelde deg? Ta kontakt med fastlegen og spør!

Prosjektleder Jens Olaf Rud i NLF ønsker det nye regelverket velkommen. Foto: Stein Inge Stølen Prosjektleder Jens Olaf Rud i NLF ønsker det nye regelverket velkommen. Foto: Stein Inge Stølen

Bidrar til å redusere ulykkesrisikoen

- Dette er vi godt fornøyd med. Det viser at myndighetene tar problemet med ruspåvirket kjøring på alvor, og at de ser hvor komplekst bildet faktisk er. Mange som kjører i rus hver eneste dag, gjør det med reseptbelagte midler de har fått av legen sin, forteller prosjektleder Jens Olaf Rud i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

UP anslår at så mange som 140 000 daglige kjøreturer foretas under ruspåvirkning. Reseptbelagt medisin og narkotika forekommer oftest ifølge stikkprøver foretatt av Folkehelseinstituttet. FHI har også anslått at alkohol i kombinasjon med sløvende legemidler utgjør den klart største trafikkfaren, med en ulykkesrisiko som ligger 350 ganger høyere enn for en edru trafikant.

Les også: - En farlig forenkling av rusbildet