Navnet er en forkortelse av nøkkelordene transport, anlegg, kompetanse og opplæring. De to store organisasjonene innenfor transport og anlegg – Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) – har begge kontorene for Hedmark og Oppland i TAKO-senteret.

Utdanner morgendagens transportører

Firmaet Transportkompetanse – som driver med etterutdanning og kursing innen transportnæringen – har både kontor og klasserom. Tre opplæringskontorer er samlet og dekker Transport, Anlegg, Service og Skog.

Ordfører i Ringsaker kommune, Anita Ihle Steen, sto for den offisielle åpningen. Foto: Stein Inge Stølen Ordfører i Ringsaker kommune, Anita Ihle Steen, sto for den offisielle åpningen. Foto: Stein Inge Stølen

I tillegg til NLF, MEF og Transportkompetanse, finner du  Opplæringskontoret for Transport- og logistikkfag Hedmark (OTL)Opplæringskontoret for service og samferdsel og  Opplæringskontoret for Anleggs- og Bergfagene (OKAB) i det nyåpnede senteret.

- Dette er et viktig ledd i arbeidet for å øke kompetansen blant transportører på norske veier, fortalte administerende direktør i NLF, Geir A. Mo under åpningen.

Geir A. Mo trakk frem samarbeidet med Transportkompetanse som et viktig ledd i arbeidet for å øke kunnskapsnivået i næringen. Foto: Stein Inge Stølen Geir A. Mo trakk frem samarbeidet med Transportkompetanse som et viktig ledd i arbeidet for å øke kunnskapsnivået i næringen. Foto: Stein Inge Stølen

Fra visjon til virkelighet

- Et senter av denne typen var en av hovedvisjonene våre da vi inngikk vårt samarbeid med Transportkompetanse. Å samlokalisere flere organisasjoner med kompetanse innen transport, anlegg og logistikk gir bransjen mange fordeler når det kommer til utdanning og rekruttering. Det er svært gledelig å få se at denne visjonen ble til virkelighet, sier NLF-direktøren stolt.

Han legger også til at NLF-regionen Hedmark og Oppland er en av landets desidert største, så å prioritere rekruttering i dette området er svært viktig.

Regionsjef Guttorm Tysnes trives godt i sine nye kontorlokaler på Rudshøgda. Fasilitetene huser flere møterom, klasserom og kontorer, samt et auditorium på 150 kvadratmeter. 

Foto: Refleksfilm Foto: Refleksfilm

Foto: Refleksfilm Foto: Refleksfilm

Foto: Refleksfilm Foto: Refleksfilm

Foto: Refleksfilm Foto: Refleksfilm