En økning av veibruksavgiften for diesel på 35 øre er ett av tiltakene regjeringen skisserer for å få til et grønt skifte.

Bruk skal koste

- Dette er så langt det er ansvarlig å gå i et budsjett, sa statsminister Erna Solberg (H) under fremleggelsen av de nye avgiftene.

For i tillegg til å øke dieselavgiften legger regjeringen også opp til å øke veibruksavgiften på bensin med 15 øre og øke avgiften på mineralolje.

Dermed legges det til grunn en kraftig avgiftsøkning på bruk av kjøretøy. Det er i tråd med regjeringens ønske om at forurenser skal betale og at avgiftstrykket skal flyttes fra det å eie bil til det å bruke den.

Reduserer bomtakster

Likevel understreket finansminister Siv Jensen (FrP) at det totale avgiftstrykket for de veifarende blir redusert i det nye budsjettet til tross for økte avgifter på drivstoff.

Det skal regjeringen få til gjennom å redusere bompengesatsene på bommer som er bygget med tanke på veifinansiering. Dermed legges det ikke opp til å reduser bompenger rundt byer eller andre bommer som er tenkt trafikkregulerende.

I tillegg kommer det nye regler for avskrivning på kjøretøyer som brukes i næring, noe som skal bidra til en reell skattelette.

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, tror likevel ikke at dette vil ha en reell effekt for norske lastebileiere.

- Avskrivningen blir fortsatt for liten til å kompensere for avgiftsøkningen, og for næringsdrivende er den uansett ikke relevant siden mange velger å lease nyttekjøretøyene fremfor å eie, sier han. Mo frykter også at dette vil føre til stadig vanskeligere vilkår for bransjen.

- Her ser vi nok en konkurransevridende løsning fra regjeringen som medfører økte kostnader for den norske lastebilnæringen, mens utenlandske lastebiler tar med seg sin egen diesel uten avgifter, kommenterer NLF-direktøren.

Under en konferanse knyttet til grønn næringstransport tidligere denne måneden var NLF-direktør Geir A. Mo tydelig på at en økning i avgifter mot næringen ikke er holdbart. Foto: Stein Inge Stølen Under en konferanse knyttet til grønn næringstransport tidligere denne måneden var NLF-direktør Geir A. Mo tydelig på at en økning i avgifter mot næringen ikke er holdbart. Foto: Stein Inge Stølen

NLF ønsker betaling per kilometer

I følge VG er både KrF og Venstre kritiske til forslaget. Venstres nestleder, Terje Breivik, mener forslaget er langt unna å oppfylle avtalen med Venstre og KrF. Han er tvilende til om forslaget i det hele tatt vil gi noen utslippsreduksjoner slik intensjonen er. 

Samtidig har NLF-direktøren et konkret forslag som ville ha medført økte inntekter til staten, samtidig som utslippet ville ha blitt redusert:

- Innfør betaling per kilometer, slik en har gjort i andre land. Det er helt i tråd med tanken om at forurenser skal betale, og vil således ikke skille mellom norske og utenlandske aktører. Hvorfor dette ikke allerede er på plass, er utenfor min fatteevne, avslutter Mo.

Les også: - Økt drivstoffavgift for nyttekjøretøy er uakseptabelt