Frem til nå har lastebileiere som benytter strekningen med totalt tre bompasseringer fått 30-50 prosent rabatt. Fra 1. februar utgår ordningen, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding. 

De tre bompasseringene koster til sammen 120 kroner for kjøretøy over 3500 kilo. Grunntakstene forblir uendret, men siden rabattordningen nå fjernes, økes altså kostnadene fra 60 kroner til det dobbelte fra og med 1. februar. Nyttekjøretøy med AutoPASS-brikke og gyldig avtale får riktignok 10 prosent rabatt ved hver passering.

EU-direktiv

Bakgrunnen for endringene er det såkalte Eurovignettdirektivet. Dette har som mål å "harmonisere brukeravgifter knyttet til bruk av veginfrastruktur for tunge lastebiler i godstrafikk". Dette direktivet ber om at rabattordninger for tunge kjøretøy utover 13 prosent fjernes på samtlige vegstrekninger som inngår i det transeuropeiske nettet (TEN), herunder E6, E18, E16, E39, E14, E10, E75, E105 og Rv23. Norske myndigheter har riktignok greid å presse gjennom et unntak fra direktivet, noe som gjør at kun E6 i Østfold og E18 i Agder blir råket av endringene.