Ulykkesstatistikken viser så langt i år en urovekkende utvikling. Mens det på samme tid i 2015 var omkommet 62 personer, har hele 85 måttet bøte med livet så langt i 2016. Hvis tendensen fortsetter vil dette bli et av få år siden 2000 med oppgang i dødstallene.

- Vi ønsker å gjøre alt vi kan for å øke sikkerheten på vegen. I dag er det bare alkolås som er tilgjengelig, så da valgte vi å montere det på samtlige lastebiler. Totalt kostet det oss nærmere 500 000 kroner, og da har vi ikke engang regnet på stillstanden under selve monteringen. Men det er verdt det, sier bilansvarlig ved Thermomax, Vegard Myhre.

Han er samtidig klar over at det bare berører en liten del av rusproblemet.

Daglig leder Tore Rødsten og bilansvarlig Vegard Myhre i Thermomax AS håper kampen mot russjåførene intensiveres i fremtiden. Foto: Thermomax Daglig leder Tore Rødsten og bilansvarlig Vegard Myhre i Thermomax AS håper kampen mot russjåførene intensiveres i fremtiden. Foto: Thermomax

UP bekymret for utviklingen

UP anslår at rundt 4 av 10 dødsfall i trafikken kan knyttes opp mot rus. Stadig flere undersøkelser indikerer at de aller fleste ruskjøreturene foretas under påvirkning av medikamenter og narkotika, ikke alkohol.

– Vi vet at det er omtrent ti ganger flere som kjører i medikament- og narkotikarus, enn i alkoholrus, uttalte UP-sjef Runar Karlsen til TV2 tidligere i år. Dette bekreftes av vegkantundersøkelser foretatt av FHI og TØI. Karlsen forteller til NLF at metodene for å oppdage medikament- og narkotikarus stadig blir bedre, blant annet ved innføring av et nytt mobilt testutstyr kalt Dräger DrugTest 5000.

- Enkelte patruljer tar nå langt flere sjåfører i narkotika- og legemiddelrus enn de tar fyllekjørere, sier han.

UP-sjef Runar Karlsen har fått et nytt våpen i jakten på rusede sjåfører, men har fortsatt en lang veg igjen. Foto: Draeger / Politiet UP-sjef Runar Karlsen har fått et nytt våpen i jakten på rusede sjåfører, men har fortsatt en lang veg igjen. Foto: Draeger / Politiet

Blandingsrus farligst

Samtidig peker mange rusforskere på at alkohol er et av de farligste stoffene å være påvirket av under kjøring. Men det aller farligste er alkohol i kombinasjon med andre rusmidler. FHI har anslått at risikoen for å havne en ulykke øker med 350 ganger hvis du befinner deg i en slik type rus.

Thermomax håper flere selskaper følger etter og skaper etterspørsel etter ruslås-systemer. Foto: Thermomax Thermomax håper flere selskaper følger etter og skaper etterspørsel etter ruslås-systemer. Foto: Thermomax

Økt etterspørsel kan gi bedre teknologi

Inntil mer omfattende deteksjonssystemer blir tilgjengelig, er det altså kun en brøkdel av rusproblematikken som blir adressert ved alkolåsen. Samtidig sendes det et viktig signal til bransjen når en aktør velger å bruke egne midler på å installere ruslåssystemer. Bilansvarlig Vegard Myhre og daglig leder Tore Rødsten ved Thermomax ønsker at andre selskaper nå følger etter.

- Hvis flere viser interesse for å innføre ruslås, kan det forhåpentligvis komme bedre alternativer på markedet som også plukker opp annen rus enn alkohol. Inntil videre får vi nøye oss med det vi har. Vi får i alle fall bare gode tilbakemeldinger fra sjåfører og kunder. Det er helt åpenbart at dette er noe det settes pris på, forteller Myhre.