Rushtidsavgift og miljødifferensierte bompenger er svært populære begreper i dagens bypolitikk. I disse dager planlegges fremtiden for transportløsningene i og rundt hovedstaden, noe som får mye oppmerksomhet i riksdekkende media.

Flere av byrådets politikere, deriblant MDGs Lan Marie Nguyen Berg, ser til London for eksempler på hvordan et rushtidsbasert avgiftssystem kan etableres og opprettholdes. 

Fjernet 79 000 personbiler

Seniorplanlegger Peter Wright i Transport for London har sett nærmere på effekten av byens "Congestion charge" som ble innført i 2002. I en presentasjon forberedt for Cambridgeshire County Council legges følgende statistikker frem (presentasjonen kan lastes ned i bunnen av artikkelen):

- Biltrafikken ble redusert med 43 prosent, fra 185 000 i døgnet i 2002 til 106 000 i døgnet i 2009.

- På samme tid ble lastebiltrafikken redusert med bare 17 prosent, fra omtrent 16 000 i døgnet i 2002 til omtrent 13 300 i døgnet i 2009. Denne reduksjonen er mindre enn halvparten så stor som reduksjonen i biltrafikken. For hver lastebil som ble fjernet fra trafikken i London, ble det fjernet hele 30 personbiler.

Hva forteller dette oss?

Lastebilsjåfører ønsker ikke å kjøre i store byer i rushtiden. Derfor gjør de aller fleste ikke det, med mindre de faktisk må - altså at de har en tidsbestemt leveranse i byen som de ikke kommer utenom. Den største miljøbesparelsen ligger i å redusere personbiltrafikken, siden det fortsatt foregår mye privatbilisme inn mot byene som strengt tatt kan erstattes med kollektivtilbud.

Les også: Lastebiler flinkest i rushtiden

Potensialet for å redusere rushtidstrafikken er størst blant privatbilene, hvis en skal tro London-statistikken. Foto: Stein Inge Stølen Potensialet for å redusere rushtidstrafikken er størst blant privatbilene, hvis en skal tro London-statistikken. Foto: Stein Inge Stølen

50 personbiler for hver lastebil

En analyse utført i sammenheng med Nasjonal transportplan 2018-2029 viser trafikkmengdene inn mot Oslo gjennom et døgn. I rushtiden fra 07:00 - 09:00 om morgenen var det tydelig at lastebilene allerede unngikk de tyngst belastede hovedfartsårene, med et tydelig dropp på de tre mest belastede strekningene fra timen 06:00-07:00 til 07:00-08:00. På E6 nordfra, hvor nærmere 4 000 personbiler kjører inn mot Oslo hver morgen mellom 07:00 til 08:00, er det bare rundt 80 lastebiler i samme tidsrom. Det går altså 50 personbiler for hver lastebil.

Slik ser trafikkmengden inn mot Oslo ut på en gjennomsnittlig hverdag. Slik ser trafikkmengden inn mot Oslo ut på en gjennomsnittlig hverdag.

Fjerner bare 13 lastebiler fra E6

Det er usikkert om tallene fra London er overførbare til norske forhold. Men hvis en benytter dette grunnlaget i et tankeeksperiment, blir resultatet likevel interessant. Hvis en lykkes i å fjerne 43 prosent av biltrafikken på E6 nordfra, vil dette utgjøre omtrent 1 700 personbiler mellom 07:00 og 08:00. Samtidig vil en bare lykkes i å fjerne 13 lastebiler.

Dette antallet virker ikke å ha særlig stor betydning verken for trafikkbildet eller miljøet, mener administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

- Vi er positive til alle tiltak som resulterer i reelle trafikk- og miljøbesparelser. Å innføre rushtidsavgift hvor lastebiler blir sterkt rammet økonomisk, må derfor være tuftet i en forventet reduksjon i trafikkmengden. Når antallet lastebiler i rushtiden allerede er å regne som lavt, og tidligere prosjekter i foregangsbyer som London ikke viser større reduksjon, er det grunn til å stille spørsmål ved denne tankegangen, sier NLF-direktøren.

Geir A. Mo stiller spørsmål rundt virkningsgraden ved rushtidsavgift mot nyttekjøretøy. Foto: NLF Geir A. Mo stiller spørsmål rundt virkningsgraden ved rushtidsavgift mot nyttekjøretøy. Foto: NLF

Les Wrights presentasjon her (PDF - lastes ned)

Les mer om lastebilens rolle i miljøspørsmålet