Det kan høres ut som en spøk, men det er dessverre sant: Kjøretøyet som er flinkest til å unngå rushtidstrafikken, blir straffet med den høyeste rushtidsavgiften.

Unngår rushtiden allerede

Trafikkmålinger foretatt ved samtlige innfarts- og utfartsveier i Oslo viser at lastebiler ikke bare utgjør en forsvinnende liten andel av trafikken generelt, men at de også i langt større grad unngår rushtiden enn andre trafikantgrupper.

Analyser av trafikken inn mot Oslo viser at lastebilen allerede i høy grad unngår rushtiden. Likevel blir den straffet med en avgift som er 3 ganger høyere enn personbilen. Illustrasjon: NTP Godsanalyse Analyser av trafikken inn mot Oslo viser at lastebilen allerede i høy grad unngår rushtiden. Likevel blir den straffet med en avgift som er 3 ganger høyere enn personbilen. Illustrasjon: NTP Godsanalyse

Langt flinkere enn personbilene

Hele 15 prosent av døgntrafikken med personbil blir foretatt i rushtiden inn mot byen mellom 06:00 og 09:00 på morgenen og ut av byen mellom 15:00 og 17:00 på ettermiddagen. Samtidig blir bare 9,6 prosent av døgntrafikken med lastebil foretatt i samme tidsrom. Lastebilen er altså langt flinkere til å unngå hovedstaden ved de mest trafikkerte tidspunktene.

Selv om et vogntog tar mye større plass på vegen enn en personbil, forårsaker sistnevnte kjøretøygruppe mer enn 10 ganger så store køer. Det er ikke rart, siden nærmere 80 000 personbiler kjører inn til hovedstaden i rushtiden hver eneste dag. Samtidig finner du færre enn 1500 lastebiler på innfarts- og utfartsveiene.

Løsning: Øk personbiltaksten med 50 øre

Den samlede inntjeningen ved å kreve rushtidsavgift fra 1 500 lastebiler, er 45 000 kroner i døgnet. Dette tilsvarer omtrent 50 øre per personbil. Med andre ord: Hvis rushtidsavgiften hadde vært 10,50 kroner i stedet for 10,00 kroner per personbil, ville en ha tjent inn hele forskjellen. Og bilistene ville ikke engang ha merket det.

De 1 500 lastebilene som kjører inn og ut av Oslo i rushtiden hver eneste dag, gjør ikke dette for moro skyld. De leverer viktige varer og tjenester til sykehus, hoteller, kantiner og industri innenfor bomringen. En totalutgift på 45 000 kroner i døgnet kan virke lite, men for den enkelte lastebileier vil de ekstra 30 kronene per passering utgjøre store summer over tid.

Hvordan ville vareutvalget på Oslo City sett ut, hvis ikke lastebilen kom med påfyll hver morgen? Foto: Stein Inge Stølen Hvordan ville vareutvalget på Oslo City sett ut, hvis ikke lastebilen kom med påfyll hver morgen? Foto: Stein Inge Stølen

Rammer den enkelte lastebileier hardt

- Bransjen har i gjennomsnitt mindre enn tre prosents profittmargin. Det er akkurat slike avgifter som kan gjøre grønne tall røde for bedriftseiere rundt hovedstaden, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

- Hvis lastebilen hadde stått for en betydelig andel av rushtidsproblemet, ville dette vært helt forståelig. Men når alle statistikker og analyser viser det motsatte, nemlig at lastebileiere gjør sitt ytterste for å unngå rushtiden og faktisk fjerner seg fra sentrumstrafikken fra klokken seks på morgenen, blir dette helt feil.

Geir A. Mo stiller seg uforstående til innførsel av rushtidsavgift mot lastebiler i Oslo. Foto: NLF Geir A. Mo stiller seg uforstående til innførsel av rushtidsavgift mot lastebiler i Oslo. Foto: NLF

Personbilister har alternativer - det har ikke lastebilnæringen

Mo oppfordrer komiteen bak Oslopakke 3 til å revurdere rushtidsavgiften, og heller legge på 50 øre på personbilavgiften.

- Det er personbilistene som har et forbedringspotensiale når det kommer til kjøring i rushtiden. Derfor er det disse en bør fokusere på å fjerne fra rushtrafikken. De aller fleste har et alternativt kollektivtilbud, og de som likevel velger å kjøre inn til hovedstaden, bør tåle å betale det det koster, avslutter NLF-direktøren.

Les også: Oslopakke 3-avtalen: Glede og skuffelse for nyttetransporten