Regjeringen begrunner avgjørelsen med at Posten Norge AS i dag driver post- og logistikkvirksomhet i fullt konkurranseutsatte markeder, på forretningsmessig grunnlag. Regjeringen sier videre at statens eierskap i forretningsmessige selskaper bør forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet, når ikke særlige hensyn taler for andre løsninger.

Kommersiell aktør i selvregulert marked

-Dette er en viktig delseier for NLF. Vi har påpekt det åpenbare problemet ved at Samferdselsdepartementet opptrer som en betydelig kommersiell aktør i et marked de selv regulerer, og har ansvaret for å kontrollere. Det er en uheldig sammenblanding av roller, sier administrerende direktør Geir A. Mo, og legger til:

- Mindre problematisk blir det ikke av at subsidier ment for ulønnsomme postruter kan ende opp i ordinær, kommersiell virksomhet i konkurranse med små familieeide bedrifter. At de nå overfører Posten til Nærings- og fiskeridepartementet viser at våre synspunkter langt på vei har blitt tatt til følge, sier han.

Bring har blitt gjenstand for mang en debatt de siste årene, både når det kommer til lønns- og arbeidsvilkår ved utenlandske sjåfører og miljøstandard på kjøretøy. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen Bring har blitt gjenstand for mang en debatt de siste årene, både når det kommer til lønns- og arbeidsvilkår ved utenlandske sjåfører og miljøstandard på kjøretøy. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

NLF foreslo avvikling av eierskap

I 2014 sendte NLF et brev til Stortingets næringskomité hvor Statens eierskap i Bring ble foreslått avviklet. Det ble påpekt at Posten har beveget seg langt fra sitt opprinnelige samfunnsoppdrag, som ifølge Stortinget skal være  «å sikre et landsdekkende tilbud av leveringspliktige tjenester til rimelig pris og god kvalitet».

- Vi er ikke helt fornøyd før Staten er fullstendig ute av Bring. Men dette er et stort steg i riktig retning, avslutter Mo.

Les også: Avstand mellom miljøkrav og praksis