I panelet satt Heikki Holmås (SV), Karianne Tung (AP) og Nikolai Astrup (H) i tillegg til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som også sto for den formelle åpningen av messen. Ordstyrer var tidligere politisk redaktør i TV2, Stein Kåre Kristiansen.

Ketil Solvik-Olsen åpnet messen og holdt et innlegg før debatten startet. Foto: Stein Inge Stølen Ketil Solvik-Olsen åpnet messen og holdt et innlegg før debatten startet. Foto: Stein Inge Stølen

Økende transportetterspørsel - dårlig infrastruktur

Samtlige holdt egne innlegg før de ble utfordret av ordstyrer på flere interessante problemstillinger. Det overordnede temaet falt seg ganske naturlig: Det er forventet en enorm vekst i transportetterspørselen på veg de kommende årene, med et minimalt oveføringspotensial til bane og sjø. Samtidig forfaller vegnettet vårt, og utbygging av ny infrastruktur går for tregt. På toppen av dette er næringen presset av små marginer og internasjonal konkurranse som undergraver inntektsgrunnlaget.

Nikolai Astrup (H) holder sitt innlegg. Foto: Stein Inge Stølen Nikolai Astrup (H) holder sitt innlegg. Foto: Stein Inge Stølen

Ønsker kabotasjeregister velkommen

Til tross for uenighet i metoder og ressursbruk, var samtlige debattanter enige om en ting: Norge er avhengig av lastebilen, og denne avhengigheten vil bare øke i fremtiden. For å sikre at den norske næringen ikke mister fotfestet mot det internasjonale trykket, ble utvikling av et kabotasjeregister løftet fram som en sentral løsning.

Les mer om Transport 2016 her