(Innlegget ble først trykket i Bergensavisen fredag 27. mai.)

Statens vegvesens anbefaling om E134 med arm til Bergen var et arbeid som vi i Norges Lastebileier-Forbund støttet 100 prosent. Her var det lagt samfunnsøkonomiske vurderinger til grunn for utredningen av hovedvei mellom Østog Vestlandet. Det var derfor en oppsiktsvekkende nyhet som kom da «armen» til Bergen var kuttet ut i regjeringens forslag. Nær 40 milliarder kroner dårligere samfunnsøkonomisk enn beste alternativ.

Les også: - Kan redusere reisetiden med nærmere 2 timer

Da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen la frem regjeringens NTP-forslag i desember, var det tydelig at en Bergens-arm ikke var aktuelt med det første. Foto: Stein Inge Stølen Da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen la frem regjeringens NTP-forslag i desember, var det tydelig at en Bergens-arm ikke var aktuelt med det første. Foto: Stein Inge Stølen

Regjeringen stopper Vegvesenets ønske

Statens vegvesen og departementet konkluderte med at E134 over Haukeli skal bli den ene hovedforbindelsen. Det var derfor overraskende at staten ba om enda mer utredning av Rv7 over Hardangervidda og Rv52 via Hemsedal, tross SVV-rapportens grundige analyser og klare konklusjoner for begge alternativer. Det er derfor et dårlig signal at regjeringen stopper Vegvesenets ønske om en konseptvalgutredning for en arm fra E134 til Odda og videre til Bergen. 

Dette er ikke mindre enn oppsiktsvekkende. Armen vil øke E134s samfunnsøkonomiske lønnsomhet med 14 milliarder kroner. I Vegvesenets beregninger fra pluss tolv milliarder uten arm til Bergen til totalt pluss 26 milliarder kroner med armen. Det skal vanskelig gjøres å finne et annet norsk veiprosjekt med tilsvarende høy avkastning.

Vil betjene tre millioner nordmenn

Tallene må også sees i sammenheng med at alternativene over Hardangervidda og Hemsedal er anslått til å gi en negativ avkastning på henholdsvis minus 12 og minus 14 milliarder kroner. Det betyr at E134 over Haukeli med arm til Bergen er nær 40 milliarder kroner mer lønnsom enn alternativene.

Med Bergens-arm blir veien over Haukeli også den korteste, raskeste og sikreste forbindelsen over fjellet. Når den planlagte fergefrie E39 kommer til vil E134 dermed bli den naturlige hovedveien til Østlandet fra hele området fra Bergen/Midthordland i nord til store deler av Rogaland i sør. Med nettverk mot Grenland, Vestfold og videre over Oslofjorden og sydover vil E134 dermed betjene områder med tre millioner innbyggere.

Trygg ferdsel over fjellet vinterstid er et viktig argument for E134 med arm til Bergen. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen Trygg ferdsel over fjellet vinterstid er et viktig argument for E134 med arm til Bergen. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

RV7-forkjemperne ønsker også E134-arm

Det betyr at E134 med Bergens-arm og Rv 52/R5 vil gi en totalløsning for å knytte Bergen og hele Vestlandet sammen med Oslo og hele Østlandet. Det er en løsning som er samfunnsøkonomisk langt mer lønnsom enn alternativet Rv7 over Hardangervidda og E134 uten arm, stikk i strid med anbefalingene fra fagorganet SVV. Signalet om å nekte utredning av «Bergensarmen på nåværende stadium» for E134 blir enda vanskeligere å forstå når tilhengerne av det svakere alternativet, Rv 7 over Hardangervidda, nettopp krever at Bergensforbindelsen skal med for at totalbildet skal bli best mulig for deres linje. Denne veistumpen skal etter regjeringens signaler vurderes i det ene alternativet, men ikke i det andre. I sannhet en underlig logikk.

NLF støtter Vegvesenets utredning

Vi må ikke gjøre feil som får så store samfunnsøkonomiske konsekvenser i uoverskuelig fremtid. Om regjeringen holder fast ved en løsning som er i åpenbar strid med all økonomisk fornuft og Vegvesenet sine anbefalinger vil beslutningen være ille for vår næring. Vi kan få den beste driftssikkerheten over E134 og en løsning som gir tungtransport bedre arbeidsvilkår.

NLF-avdelingene i flere fylker mener derfor Vegvesenets utredning er et meget solid dokument i sine konklusjoner. E134 med arm til Bergen og Rv52 over Hemsedal må derfor legges til grunn i det videre arbeidet med Nasjonal transportplan.

Les også: Drømmeveien kan bli virkelighet