I utkastet anerkjenner EU-kommisjonen at forholdene i transportbransjen er spesielt utfordrende, siden dette er et bransje som i sin natur har høy mobilitet og en arbeidsmasse som hyppig forflyttes over landegrensene.

NLFs representanter i Brussel, NLA (Nordic Logistics Association) ser både utfordringer og fordeler ved det nye forslaget.

- Vi ønsker dette initiativet velkommen, sier Søren Hylstrup Larsen, administrerende direktør i NLA. - Utkastet understreker at all transportvirksomhet i Europa er underlagt sosiale kjøreregler. Vi ser at noen transportører har ignorert disse reglene. Det er et viktig signal at EU-kommisjonen fremhever de sosiale rettighetene for vegtransportarbeidere som jobber utenfor opphavslandet, sier Larsen.

NLA-ledelsen: Erik Østergaard fra DTL, Richard Gegö i SÅ, Søren Hylstrup Larsen og administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo NLA-ledelsen: Erik Østergaard fra DTL, Richard Gegö i SÅ, Søren Hylstrup Larsen og administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo

Må spesialtilpasses

Samtidig inneholder utkastet noen punkter som kan gi de nordiske medlemsstatene hodebry, spesielt når det gjelder hvilket nivå en eventuell internasjonal minstelønn bør ligge på.

- En direkte implementering av disse reglene i transportbransjen vil være veldig komplisert, sier NLA-direktøren. – Det er derfor viktig at det legges ned et arbeid for å tilpasse regelverket til næringens særskilte forhold, innenfor rammene til det nye vegtransportinitiativet i EU.

Skal gjelde hele oppdragsgiverkjeden

Det er spesielt ett moment i utkastet som er av særlig stor interesse: Det foreslås å ta grep for å sikre at arbeidstakere som utøver sitt yrke i et annet land, mottar en lønn som reflekterer gjennomsnittslønnen i det landet hvor oppdraget utføres, og ikke bare minstelønnsnivået. Dette skal også gjelde hele oppdragsgiverkjeden. Midlertidige arbeidstakere blir også omfattet av initiativet og det foreslås å styrke rettighetene til de som befinner seg i et oppdrag utenlands i mer enn 24 måneder.

- NLA ønsker også videre diskusjoner rundt sosiale kjøreregler velkommen. Det er veldig tydelig at mangel på tydelige rammer har ført til utnyttelse av arbeidskraften og sosial dumping i Europa de siste årene. Et felles EU-regelverk vil bidra til å bekjempe denne praksisen, avslutter Larsen.

Les også: Strammer inn reglene for kontroll av personbilutslipp