Det har dessverre oppstått mange alvorlige ulykker hvor containere har sklidd av lasteplanet, med et enormt skadepotensiale. I noen tilfeller, som ved ulykken på RV22 i 2014, har løse containere truffet andre trafikanter.

I denne ulykken løsnet containeren fra lasteplanet og traff en møtende drosje. Foto: Politiet / SHT I denne ulykken løsnet containeren fra lasteplanet og traff en møtende drosje. Foto: Politiet / SHT

Statens Havarikommisjon har utarbeidet en rapport hvor flere ulykker med krokbil og container har blitt analysert. Den konkluderer at sikring av containere til lastebil eller tilhenger i de gjennomgåtte ulykkene ikke har vært tilstrekkelig, og anbefaler en gjennomgang av sikringsrutiner og kontroll knyttet til containertransport.

Norges Lastebileier-Forbund har arbeidet med forslag til strengere regler og bedre rutiner for sikring av containere i lang tid. I påvente av overordnede regelendringer fra myndighetene har NLF inntil videre laget en anbefalt rutineinstruks som så langt har vært tilgjengelig for medlemmene. Nå offentliggjøres instruksen slik at alle som driver med containertransport, medlemmer eller ikke-medlemmer, kan bruke den til å styrke sikkerhetsrutinene.

Ulykken på E18 Maritim er et godt eksempel på hva som kan skje når containeren ikke er tilstrekkelig sikret. Foto: Politiet Ulykken på E18 Maritim er et godt eksempel på hva som kan skje når containeren ikke er tilstrekkelig sikret. Foto: Politiet

1. Begynn med å lese krokløfterens instruksjonsbok

Før du begynner å bruke krokløft må du sette deg godt inn i krokløfterens instruksjonsbok og gjøre deg kjent med hvordan tilhengerens låsefunksjon virker.

2. Sjekk lasten i containeren

Innen du laster containeren på bilen eller tilhengeren må du forsøke å danne deg et bilde av hvor tyngdepunktet ligger. Du må kanskje klatre opp for å kunne se ned i containeren.

3. Sjekk deretter følgende:

Du må fysisk gå en runde rundt bilen/vogntoget og sjekke at containeren(e) er godt festet. Selv om kontrollampene indikerer at containeren er låst til bilen/tilhengeren er det ikke sikkert det har skjedd da snø/is eller skade på containeren kan gjøre at låsen går inn, uten å låse containeren.

 • Kontroller at containerens bakdør er ordentlig låst.
 • Har containeren stått på snø/is må du se om noe har festet seg under flensene (begge sider). Ser du antydning til snø/is må dette fjernes før du drar den på bilen eller tilhengeren. Hvis ikke kan det hende at flaklåsene ikke går i lås eller at krokens komponenter skades.
 • Når du har dratt containeren på bilen sjekker du at containerens flens står riktig på flenshjulene (begge sider).

4. Feste container til bil

 • Se etter skade eller sprekker i containerens flens, spesielt der flaklåsene går i inngrep.
 • Sjekk at de utvendige flaklåsene, på begge sider, er i godt inngrep og at de ikke treffer under flensen (noe som kan skje dersom det er snø/is under flensen eller at den er skadet/bøyd).
 • Se også at sikkerhetslåsen på krokløfterens krok er på plass og at den fungerer slik den skal.

5. Feste container til tilhenger

 • Påse at låsetappene bak på tilhengeren kommer i inngrep med hullene i containerens bakpart.
 • Sjekk deretter at de fremre flaklåsene (vanligvis innvendige) er i godt inngrep med flensen på containeren. Her kan det være vanskelig å se, men bruker du en lommelykt skal det være mulig å se dette.
 • På noen containere er det hull tvers gjennom veggen slik at du ser fra utsiden om containerens låser er i inngrep.

VIKTIG: BRUK KJETTING!

 • Som en ekstra sikkerhet skal du alltid bruke en kjetting i tillegg for å sikre containeren på tilhengeren.
 • Det gir best stabilitet å feste kjetting til hovedrammen, ikke bare i tipprammen. Du må da huske å ta av kjettingen før du tipper.
 • NB! Kjettingen skal stramme containeren bakover!

Sikring med kjetting er en billig forsikring. Foto: Inge Børli / NLF Sikring med kjetting er en billig forsikring. Foto: Inge Børli / NLF

6. Vedlikehold av bil / tilhenger

Se kravene i krokløfterens instruksjonsbok når det gjelder service, smøring og vedlikehold.

Alt etter hvilken kjøring du har, så samler det seg støv, sand og møkk i og rundt flaklåsene. Det er derfor viktig at de fungerer bra og er godt vedlikeholdt.

Rengjør låsene ved behov, minimum en gang pr. uke.

Sjekk også de bakre festene på tilhengeren for sprekkdannelse eller annen skade.

7. Ved feil eller skade på bil / tilhenger / container

Oppdager du skader på bilens eller tilhengerens låseanordninger eller skader på container, som gjør deg usikker på om containeren blir ordentlig låst, skal du ikke ta den med. Hvis du likevel velger å ta den med, skal containeren surres med kjetting både foran og bak.

En illustrert versjon av veiledningen finnes tilgjengelig her (kun for NLF-medlemmer)