Det hele begynte med et møte på Elverum for flere år siden. Målet var å komme den stygge kjøringen på Riksvei 3 til livs. Men hvordan? Dette ble starten på NLFs holdningsprogram På riktig side. Nå finner stadig flere lastebileiere ut at dette ikke bare lønner seg rent sikkerhets- og arbeidsmiljømessig, men også økonomisk.

Mindre skader enn før

- For oss har På riktig side vært veldig bra. Før vi ble medlemmer betalte vi flere hundre tusen kroner i egenandel på forsikringsskader. Nå har vi vært med i På riktig side i halvannet år, og på våre 27 biler har vi fylt ut én skademelding, sier Rune Jørgensen i Rune Jørgensen AS.

Han er overbevist om at På riktig side har hjulpet bedriften til å øke lønnsomheten.

- Vi lever i en bransje med små marginer og vi må spare der vi kan. I vår bedrift har dette blitt et viktig element for å sikre en sunn og god drift, forteller Jørgensen.

Norge er et utfordrende land å kjøre lastebil i. Derfor er det viktig å holde trafikksikkerhetstankegangen ved like. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen Norge er et utfordrende land å kjøre lastebil i. Derfor er det viktig å holde trafikksikkerhetstankegangen ved like. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

Billigere forsikring

- På riktig side har blitt en stor pakke i forhold til å ta de riktige valgene i trafikken. Den er viktig fordi den gir en helhetlig tenkning rundt skadeforebyggende ferdsel og det å holde fartsgrensene, sier Olav Viken i IF. Han jobber tett med NLF og er avtaleansvarlig hos IF for NLF-avtalen som På riktig side er en del av.

IF anser viktig På riktig side som så viktig at de gir medlemsbedrifter 6,5 prosent rabatt på forsikringspremien.

- Vi har i tillegg utviklet et interaktivt undervisningsopplegg som medlemsbedriftene av På riktig side kan bruke. Det består av åtte moduler der man gjennom å se på bilder, filmer, samt svare på spørsmål lærer mer om gode sikkerhetsrutiner og riktige holdninger. Dermed blir det enda enklere for bedriftene å utdanne sjåførene og å ta del i opplegget, forklarer Viken.

Positiv smitteeffekt

- Mange av våre sjåfører henter inspirasjon fra de andre sjåførene. Og mange av våre sjåfører ligger helt i toppsjiktet hva gjelder lavt forbruk og riktig kjørestil. Dermed får de en mer avslappet kjøretur mens sikkerheten økes og kostnadene reduseres, sier Rune Jørgensen.

- Vi er veldig glade for at vi ble med på dette. Det har spart oss for store pengesummer, forteller han.

Jens Olaf Rud er prosjektleder i NLF og styrer programmet På riktig side. Foto: Stig Odenrud Jens Olaf Rud er prosjektleder i NLF og styrer programmet På riktig side. Foto: Stig Odenrud

Permanent tilbud

På riktig side var i utgangspunktet ment å være et prosjekt med tre års varighet. Nå har det blitt en permanent del av NLF-tilbudet.

- Dette har blitt et svært viktig trafikksikkerhetsprogram for godstransport på vei, sier prosjektleder i NLF, Jens Olaf Rud.

Han er overbevist om at På riktig side også er viktig for aktørene i bransjen.

- For bedriften kan man være med på å redusere antall ulykker hvor tunge kjøretøy er involvert, samtidig som man er med på å forbedre omdømmet for hele bransjen og vise samfunnsansvar, forteller Rud.

Dette er På riktig side 

På riktig side er et trafikksikkerhetsprogram for godstransport på vei. Det eies og administreres av NLF, mens IF Skadeforsikring er partner.

På riktig side skal bidra til at fartsgrensene overholdes, at sjåførene får en bedre hverdag, at næringen får et bedre omdømme og at bedrifter og sjåfører forpliktes til å gjøre riktige valg i trafikken. Det overordnede målet er å redusere antall ulykker på veien.

Bedriftene som blir med i På riktig side tegner en trafikksikkerhetsavtale med NLF, og seg og sine ansatte. For bedriften gir På riktig side muligheten til å redusere kostnadene, øke lønnsomheten og redusere forsikringspremiene. Samtidig opplever sjåførene mindre stress og får en bedre hverdag. Dermed reduseres sykefraværet og man får også et bedre arbeidsmiljø. Samtidig gir det sjåførene trygghet å vite at de jobber for en bedrift som aktivt jobber med trafikksikkerhet og omdømmebygging for lastebilnæringen.

Alle NLFs medlemmer og IF-kunder kan delta i På riktig side.

Les mer om programmet her