Sundbyveien bru på fylkesvei 507 i Dal i Akershus stenges etter at konsulentselskapet Sweco Norge AS har funnet feil i beregningsgrunnlaget for broen. Broen er av samme type som den som raste sammen da en tømmerbil kjørte over den i forrige uke.

 

Fra 2011

- Denne broen ble satt opp i 2011, og vi har besluttet å stenge brua midlertidig. I tillegg stenges Fjell-Let bru og Balakkesrud bru. Begge ligger i Akershus og tilhører privat vei, sier Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.

Ifølge Karbø er det for tidlig å si noe om hva feilen i beregningsgrunnlaget har å si for bæreevnen på Sundbyveien bru.

 

Sjekker syv

Samtidig med at Statens vegvesen nå stenger tre limtrebruer, undersøkes syv andre broer av samme type. Alle ligger på Østlandet, og alle er fagverksbruer av tre. Broene har imidertid en annen teknisk løsning enn den som raste sammen ved Sjoa.

- Så langt har vi ikke noen indikasjoner på at det er feil på disse trebruene, men for å være på den sikre siden velger vi å ta en grunndig gjennomgang, sier seksjonsleder Jon Henning Prestegarden i Bruseksjonen ved Statens vegvesen Region øst.

 

Positiv

Ingen av bruene som nå stenges er levert av Moelven, men Moelven har levert seks av de i alt syv broene som nå sjekkes.

­- Det er viktig at sikkerheten tas på alvor, men vi har ingen grunn til å tro at det er noe feil ved broene vi har levert. Samtidig er det viktig for oss å understreke at det ikke stilles spørsmålstegn ved limtre som konstruksjonsmateriale eller ved monteringen av bruene. Der er selve dimensjoneringen av bruene som nå sjekkes, sier direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre AS.

 

Her er broene som nå sjekkes:

  •  Fv 606 Evenstad bru i Hedmark
  •  Fv 206 Ny Flisa bru i Hedmark
  •  Rv 2 Skubbergsenga bru i Hedmark
  •  Fv 254 Tretten i Oppland
  •  Statsrådveien bru i Akershus
  •  Sletta bru i Akershus
  •  Rv 111 Moumbekken bru i Østfold