Dette viser ferske tall fra Statens vegvesen. For en tid tilbake satte de seg en målsetning: I 2018 skal minst 90 prosent av alle lastebilsjåfører bruke bilbelte. Nå ser det ut som om dette målet kan oppjusteres, for i 2015 satte hele 86,8 prosent av alle lastebilsjåfører på seg belte før kjøreturen startet.

- Dette er veldig positivt, sier seksjonsleder i Vegdirektoratet Guro Ranes. Hun er godt fornøyd med at sikkerhetskulturen i lastebilnæringen stadig blir sterkere.

90 prosent brukte bilbelte i personbiler på 80-tallet

Bruk av bilbelte ble påbudt i personbiler i 1975 og bruksstatistikken gikk deretter i været. Ved inngangen av åttitallet brukte 90 prosent av norske bilister bilbelte utenfor tettbebygde strøk (rundt 75 prosent i byene). Siden den gangen har statistikken bare økt og i 2015 brukte 97,1 prosent bilbelte utenfor tettbebygde strøk og 94,9 prosent i byer og tettsteder.

Kilde: Statens vegvesen Kilde: Statens vegvesen

Størrelsen er en falsk trygghet

Utviklingen for beltebruk i nyttekjøretøy har derimot ikke vært like rask. Et formelt påbud var ikke på plass før i 1998, og andelen beltebrukere skjøt ikke akkurat i været med det første da heller. Ti år etter at påbudet ble introdusert brukte fortsatt bare 52,8 prosent sikkerhetsbelte bak rattet på en lastebil. Årsaken til dette ligger delvis i opplevd sikkerhet på grunn av kjøretøyets størrelse, og delvis i kultur og tradisjon, forteller Ranes.

- I kollisjoner er det vanligvis ikke de tunge kjøretøyene som får den store trøkken. Derfor har ikke lastebilsjåførene vært like flinke på bilbeltebruk som øvrige trafikanter, rett og slett fordi de føler seg trygge uten. Men det er viktig å huske på at lastebiler er mer utsatt for velt, og der ser vi at mange dødsfall kunne ha vært unngått hvis sjåførene hadde brukt belte, sier hun.

Seksjonsleder i Vegdirektoratet, Guro Ranes, er veldig fornøyd med bilbeltestatistikken for nyttekjøretøy. Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen Seksjonsleder i Vegdirektoratet, Guro Ranes, er veldig fornøyd med bilbeltestatistikken for nyttekjøretøy. Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

Økning på 34 prosent

Så mange som 4 av 10 som omkommer i en trafikkulykke har ikke på seg bilbelte, ifølge Statens vegvesen. Det er grunn til å tro at andelen er enda høyere når det kommer til lastebilsjåfører. Ranes opplyser at det er først nå de siste par årene at Vegvesenet har hatt fokus på å styrke sikkerhetstankegangen i nyttetransporten.

- Det er gledelig å se at dette arbeidet har gitt resultater, sier hun.

Og det kan statistikkene bekrefte: De siste syv årene har beltebruken blant lastebilsjåfører økt med utrolige 34 prosent, en utvikling som minner sterkt om økningen i beltebruk blant personbiler mellom 1970 og 1980. Det er muligens 40 år for sent, men likevel - bedre sent enn aldri.

Les mer om bilbeltebruk her