-Vi skal samle oss her i Region vest for å få til en effektiv kontroll og med godt samarbeid mellom regionene, økt bevissthet rundt trafikksikkerhet og ikke minst at sjåførene skal få oppleve at vi driver med likebehandling, sier Thormod Gausdal som er seksjonsleder for kjøretøy i Statens vegvesen. De har et særskilt fokus på dekk, kjetting, sikring av last, farlig gods (ADR) og tilhengerfester.

Det går et svært høyt antall lastebiler forbi kontrollstasjonen på Håbakken utenfor Lærdal. Dette er en av stedene Statens vegvesen legger inn en storinnsats i disse dager. Arkivfoto: Stein Inge Stølen Det går et svært høyt antall lastebiler forbi kontrollstasjonen på Håbakken utenfor Lærdal. Dette er en av stedene Statens vegvesen legger inn en storinnsats i disse dager. Arkivfoto: Stein Inge Stølen

Bred dekning

Kontrollørene er fordelt på totalt fem kontrollplasser i de to fylkene. I Hordaland står de ved E39 i Stord, i krysset E16/E39 i Åsane utenfor Bergen, ved E134 i Seljestad i Odda kommune og ved rv.7 i Brimnes. I Sogn og Fjordane står de ved E16 på Håbakken utenfor Lærdalstunnelen. I tillegg til Vegvesenets kontrollører er også politiet på plass for kontroll av alkoholpromille.

Les også: Skylder en kvart milliard i ubetalte bøter