- Det har vært en svært krevende mekling etter at arbeidstakersiden fremmet krav som var særdeles urealistiske og himmelhøyt over det norsk transportnæring kunne tåle, sier Einar Løndal, lederen for NLFs forhandlingsdelegasjon.

Ikke streik siden 1998

– Faren for konflikt var overhengende. Og vi måtte strekke oss svært langt for å unngå en ødeleggende konflikt. Det har ikke vært streik i godstransportnæringen siden 1998, og en konflikt i den situasjonen næringen er i nå ville kunne medført tap av kunder og sterkt svekket konkurranseevne. Det var derfor svært viktig for arbeidsgiversiden å unngå dette.

Samme nivå som frontfagene

Resultatet er en økning av minstelønnen på 5,8 prosent med utgangspunkt i 2014-oppgjøret, noe som løfter minstelønnen opp på samme nivå som frontfagene. Resultatet er godkjent av NLF og NHO Transport på arbeidsgiversiden. Arbeidstakerorganisasjonene, NTF og YTF, sender nå det anbefalte resultatet til uravstemning blant medlemmene. Frist for tilbakemelding er 8.juli.

Administrerende direktør Geir A. Mo i NLF og forbundsleder Svein Furøy i YTF overrekker sine tariffkrav i Næringslivets Hus i Oslo tidligere i år. Foto: Stein Inge Stølen Administrerende direktør Geir A. Mo i NLF og forbundsleder Svein Furøy i YTF overrekker sine tariffkrav i Næringslivets Hus i Oslo tidligere i år. Foto: Stein Inge Stølen

Her er hovedpunktene i oppgjøret:

* Det gis et generelt tillegg til alle på 2,- kr per time.

* Minstelønnssatsene for sjåfører distribusjon-/nærtransport heves slik:

Ansiennitet

0-3 år kr 27 000,95 per måned (165,65 kr per time)

3-6 år kr 27 326,95 per måned (167,65 kr per time)

6 år + kr 27 652,95 per måned (169,65 kr per time)

* Satsene inkluderer det generelle tillegget.

* Sats for produktiv tid for langtransportsjåfører heves til 99,61 kr.

* Satsene for verkstedarbeidere, hjelpearbeidere, renholdere og vaskere (slik de var per 01.04.15) heves med 4 kr per time, inkludert det generelle tillegget.

Av andre nyheter kan nevnes:

* Partene er enige om videreføre arbeidet med forsøksordningen for utvidet arbeidstid og innarbeidingsordninger i tariffperioden 2016 - 2018.

* Et nytt bilag om yrkeskompetansebevis

* Matpengesatsen økes til kr. 82,50

Les også: Vil styrke konkurranseevnen til små bedrifter