Som NLF-medlem skal du ha innflytelse, ikke bare på forbundets og bransjens retning, men også på den overordnede samferdselspolitikken. Derfor handlet den viktigste endringen i de nye NLF-vedtektene om forenkling og tilgjengelighet. Tidligere vedtekter har fremstått som et ”lappeteppe”, med henvisninger til paragrafer og lovtekster. Nå skal det derimot bli lettere for alle å både lese og forstå innholdet, og å bli hørt i enkeltsaker.

NLF-direktør Geir A. Mo ser frem til økt informasjonsflyt og innflytelse fra medlemmene, gjennom enklere vedtekter og årlig representantskap. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo ser frem til økt informasjonsflyt og innflytelse fra medlemmene, gjennom enklere vedtekter og årlig representantskap. Foto: Stein Inge Stølen

Økt innflytelse fra fylkes- og lokallag

- Vi må vise medlemmene at det er kort veg fra Brumunddal til Brussel, bedyret NLF-direktør Geir A. Mo under sitt innlegg i den næringspolitiske debatten på landsmøtet. Dette gjenspeiler forbundets nye retning.

I tillegg til en generell forenkling av vedtektene, legges det nå opp til økt innflytelse fra fylkes- og lokallag, også utenom landsmøtene. Blant annet vil alle fylkeslederne møtes til årlig representantskap sammen med forbundsstyret, hvor lokale og regionale saker vil bli fremmet og behandlet.

Avtroppende forbundsleder Per Madsen fikk en verdig hyllest fra samtlige fylkes- og regionsrepresentanter. Foto: Jan Harry Svendsen Avtroppende forbundsleder Per Madsen fikk en verdig hyllest fra samtlige fylkes- og regionsrepresentanter. Foto: Jan Harry Svendsen

Verdig avgang i Wirkolas hjemby

Arbeidet med de forenklede vedtektene har pågått helt siden forrige landsmøte i 2014, med avtroppende forbundsleder Per Madsen i spissen. Hans

avgang i Alta ble markert med utdeling av NLFs fortjenestemedalje og hyllest fra en fullsatt bankettsal. Påtroppende forbundsleder Tore Velten ble mer enn en gang påminnet at Alta er hopplegende Bjørn Wirkolas hjemby, og at han har store sko å fylle. Samtidig er tilliten blant delegatene bunnsolid og det sees med høye forventninger frem til en ny NLF-periode med Velten ved roret.

Ferskt styremedlem fra Valdres

Omrokkeringer i lederskapet fører uunngåelig også til endringer i resten av forbundsstyret. Alv Ervik fra region 7 trer inn som nestleder etter Velten, mens Bjørn Ivar Gunhildgard fra Valdres blir tatt opp som styremedlem som ny representant for region 2. Gunhildgard har representert NLF lokalt i lang tid, og har blant annet sørget for en dobling i medlemstallet i Valdres på få år.