- Noen ganger er det helt ubegripelig at det går bra, sier Asgeir Ripe. Han kjører lastebil med fast rute mellom Førde og Oslo, og er stadig vitne til hårreisende forbikjøringer. Han trekker spesielt fram Riksveg 52 og Riksveg 7 gjennom Hemsedal og Hallingdal som en spesielt utsatt strekning.

- Når hyttefolket skal hjem, er ingen trygge, sier Asgeir oppgitt.

Asgeir Ripe er vitne til mye farlig kjøring. Her sammen med Bent Inge Mo (i lastebilen) og lærling Joakim Gjerde (til høyre). Foto: Stein Inge Stølen Asgeir Ripe er vitne til mye farlig kjøring. Her sammen med Bent Inge Mo (i lastebilen) og lærling Joakim Gjerde (til høyre). Foto: Stein Inge Stølen

Har tatt 280 menneskeliv

Statens vegvesen foretar i disse dager grundige undersøkelser av møteulykker mellom tyngre kjøretøy og personbiler. Hensikten er å kartlegge hvordan ulykkene oppstår og hvilke faktorer som bidrar. Mellom 2005 og 2014 omkom 280 mennesker i ulykker hvor vogntog var involvert. Ifølge Statens vegvesen er det grunn til å tro at personbiler var den utløsende parten i de fleste ulykkene.

Vegvesenets dybdeanalyse av dødsulykker konkluderer også at manglende førerdyktighet har vært medvirkende faktor i hele 53 prosent av alle dødsfall mellom 2005 og 2014. "Dette er gjerne et resultat av liten erfaring og kunnskap, noe som fører til feilvurderinger og uansvarlig atferd", heter det i rapporten. Utsagnet harmonerer godt med hvordan lastebilsjåførene opplever tilstanden ute på norske veger i dag.

Les også:  Ulykker med vogntog halvert på to år

Utålmodighet og dårlig risikovurdering tar liv. Foto: Stein Inge Stølen Utålmodighet og dårlig risikovurdering tar liv. Foto: Stein Inge Stølen

Forstår ikke at det er farlig

Hvem som er risikosjåfører eller ikke, er et sammensatt tema. Kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk sier det likevel er mulig å peke på noen trekk:

- Satt på spissen kan vi si at det er to typer: Enten menn i alderen 18-45 år som søker spenning og stimuli, ikke bare i trafikken, men også på andre områder i livet. Eller så er sjåføren ofte en risikotaker fordi de ikke forstår eller oppfatter at det de gjør er farlig. 

Jens Olaf Rud er prosjektleder i NLF og styrer programmet På riktig side. Foto: Stig Odenrud Jens Olaf Rud er prosjektleder i NLF og styrer programmet På riktig side. Foto: Stig Odenrud

Et liv hver måned

I fjor omkom 16 mennesker i ulykker hvor vogntog var involvert. Så langt i år har det gått fire menneskeliv. Dette er et rekordlavt tall, men det er likevel en bismak: Hvor mange av disse dødsfallene kunne ha vært unngått hvis personbilsjåføren trakk pusten, telte til ti og tenkte seg om to ganger?

Gjennom programmet På riktig side jobber NLF aktivt for å påvirke lastebilsjåførenes holdninger. Målet er å redusere antall ulykker hvor vogntog er involvert og gi sjåførene en bedre hverdag. Programmet får stadig flere bedrifter med på laget og har allerede gitt målbare resultater, både på ulykkesstatistikkene og på trivselsfaktoren.

- Men vi får dessverre ikke gjort så mye med de andre trafikantene. Der må det et større holdningsarbeid til, sier prosjektleder Jens Olaf Rud i NLF.

Les mer om På riktig side her