Statoil mener at deres syntetiske biodrivstoff HVO100 fungerer like bra eller bedre enn tradisjonell diesel, hele året, på alle nyere lastebilmotorer. Dette er godt nytt for miljøet, siden CO2-utslippet for dette drivstoffet ligger på omtrent en fjerdedel av det vi får fra konvensjonell diesel. Hvis samtlige av NLFs medlemmer som fyller diesel hos Statoil byttet til HVO100 i dag, kunne vi ha fjernet 350 000 tonn CO2 fra det norske klimaregnskapet over natta.

Men for å gjøre det må vi vite at drivstoffet fungerer som det skal. Derfor setter NLF nå i gang en langtidstest for å finne ut hvordan HVO fungerer i reell bruk med norske lastebilsjåfører bak rattet.

Dette er første gang HVO blir testet på denne måten. MAN har hentet ut separatgodkjennelse for å sikre deltakelse ved siden av Scania, Volvo og Mercedes-Benz. Foto: Stein Inge Stølen Dette er første gang HVO blir testet på denne måten. MAN har hentet ut separatgodkjennelse for å sikre deltakelse ved siden av Scania, Volvo og Mercedes-Benz. Foto: Stein Inge Stølen

Scania, Volvo, Mercedes-Benz og MAN

Forbundet satte seg som mål å få de fire største lastebilmerkene med på testen. Scania, Volvo og Mercedes-Benz har allerede godkjent HVO for bruk på sine Euro VI-motorer og MAN har opplyst at de vil komme med en formell godkjennelse mot sommeren. For å sikre deltakelse i NLFs prosjekt har det inntil videre blitt innhentet en separatgodkjennelse fra produsenten.

Dette er et tydelig signal om at lastebilprodusentene ønsker å strekke seg ekstra langt for å kartlegge egenskapene til HVO, sier NLFs prosjektleder Jens Olaf Rud. Han vil ha det overordnede ansvaret for langtidstesten og fører en tett dialog med de deltagende aktørene.

Dette blir sannsynligvis den første MAN-lastebilen på HVO i kommersiell drift noensinne. Foto: Stein Inge Stølen Dette blir sannsynligvis den første MAN-lastebilen på HVO i kommersiell drift noensinne. Foto: Stein Inge Stølen

Grundig gjennomgang før oppstart

Med MAN på plass har NLF sikret seg en representant fra hver av de fire mest solgte lastebilmerkene. Prosjektstarten ble markert ved at de fire lastebilene med sjåfører og eiere ble samlet på Statoil Vestby sammen med representanter fra NLF og Statoil Fuel & Retail. Der fikk de en grundig gjennomgang i drivstoffets egenskaper slik at alle er klar over hva som befinner seg på tanken. Deretter ble testsjåførene presentert. De er som følger:

Scania

Navn: Torbjørn Hansen

Firma: Rune Jørgensen AS

Foto: Stein Inge Stølen Foto: Stein Inge Stølen

Volvo

Navn: Ole Birger Skrebergene

Firma: Litra AS

Foto: Stein Inge Stølen Foto: Stein Inge Stølen

Mercedes-Benz

Navn: Anders Sørum

Firma: Rune Jørgensen AS

Foto: Stein Inge Stølen Foto: Stein Inge Stølen

MAN

Navn: Odd Inge Hovin

Firma: Digre Transport AS

Foto: Stein Inge Stølen Foto: Stein Inge Stølen

Kjøretøyenes tilstand logges kontinuerlig

Startskuddet går 1. mars. Før testens start skal alle kjøretøy gjennomgås grundig for å gi en komplett tilstandsrapport. Så fylles HVO100 på tankene og lastebilene sendes ut på en av de tøffeste praktiske utfordringene et hvert drivstoff kan gå gjennom – nemlig norsk helårsvær.

 Før testen er over vil kjøretøyene ha prøvd seg i alle tenkelige praktiske situasjoner og kjøreforhold. Og dette er viktig, for selv om Statoil har gjennomprøvd drivstoffet over lang tid, er det hverdagen for vanlige lastebilsjåfører som er den virkelige kvalitetstesten, forteller Rud.

Prosjektleder Jens Olaf Rud ser frem til å presentere resultatene på NLF-messen Transport 2016 9. juni. Foto: Stig Odenrud Prosjektleder Jens Olaf Rud ser frem til å presentere resultatene på NLF-messen Transport 2016 9. juni. Foto: Stig Odenrud

Underveis vil lastebilenes tilstand bli kontinuerlig logget ved hjelp av produsentenes egne analyseverktøy. Parametere som utslipp, forbruk og kjøremønster vil bli kartlagt og sammenlignet med tilsvarende kjøretøy som bruker konvensjonell diesel. Sjåførene skal også intervjues for å finne ut om de merker noen endringer i kjørbarheten fra førersetet. 

Grundig analyse ved testslutt

Den første milepælen vil komme etter tre måneder. Da vil datagrunnlaget som er hentet inn bli analysert, og resultatene publiseres på NLFs bransjemesse Transport 2016 den 9. juni på Lillestrøm. Det vil også foregå et datautvekslingssamarbeid med Transportøkonomisk Institutt (TØI) til nytte for instituttets egen forskning på drivstoffet HVO.

Nyttige lenker:

Informasjon om HVO

Her settes HVO på den store vinterprøven

Mercedes sier ja til HVO-biodiesel

Volvo godkjenner fornybar diesel