For English version, click here

Utenlandske vogntog er overrepresentert på bergingsstatistikkene. De setter seg mye oftere fast og skaper trafikkproblemer som igjen får ringvirkninger for hele samfunnet. Noen skylder på dårlige dekk og manglende vinterkjøreferdigheter hos sjåførene, men bildet er nok ikke fullt så enkelt. Mye har nemlig også med kjøretøyenes konstruksjon å gjøre.

Treakslede trekkvogner uvanlig på kontinentet

Her til lands er det veldig uvanlig å se en norskregistrert trekkvogn med to aksler. I Norge velger nemlig de aller fleste lastebileierne å gå for treakslede løsninger. Mye av grunnen har med fremkommelighet å gjøre. Med en ekstra løftbar aksel kan en ved behov overføre mer vekt og øke friksjonen på den ene drivakselen. Samtidig investerer flere og flere lastebileiere i treakslede biler med såkalt tandemdrift, hvor begge de to bakre akslene driver kjøretøyet. Felles for begge er at de gir betydelig bedre fremkommelighet i forhold til toakslet trekkvogn på vinterføre.

En treakslet lastebil er mye bedre egnet for ferdsel på norske vinterveier. Illustrasjon: Colourbox / Stein Inge Stølen En treakslet lastebil er mye bedre egnet for ferdsel på norske vinterveier. Illustrasjon: Colourbox / Stein Inge Stølen

Plassering av last spiller også inn

Det er samtidig viktig å være bevisst på hvordan lasten fordeles i lasterommet. Det hjelper lite å ha treakslet trekkvogn hvis vekten er plassert på feil sted. For å sikre mest mulig trykk på drivhjulene, bør lasten plasseres lengre fremover i rommet. Da vil tyngdepunktet jobbe til fordel for lastebilsjåføren, i stedet for å fungere som dødvekt bak drivhjulene.

Illustrasjon: Colourbox / Stein Inge Stølen Illustrasjon: Colourbox / Stein Inge Stølen

Dette kan virke som grunnleggende kunnskap for mange, men hver vinter blir vi minnet på at mange slett ikke får med seg dette. Vegvesenet har til tider måttet gå til ekstreme virkemidler for å unngå kaos på vinterveiene. Å innføre midlertidig kjøreforbud for toakslede trekkvogner er en av disse.

Kort fortalt: Skal du drive trygg transport med vogntog i Norge hele året, bør du være utstyrt med en treakslet trekkvogn.

Les også: Overrepresenterte på bergingsstatistikkene