I oktober 2012 utførte Norstat en undersøkelse på vegne av If og NLF for å kartlegge omfanget av kriminalitet i lastebilnæringen. Nå er undersøkelsen gjentatt og den viser en urovekkende utvikling. 

41 prosent av NLFs medlemmer har opplevd tyveri og ran. Denne andelen er omtrent uendret fra 2012, da 42 prosent svarte det samme. Av disse oppgir 68 prosent at de har blitt frastjålet diesel, en svak oppgang fra 64 prosent ved forrige undersøkelse. Samtidig ser man en vesentlig oppgang i andelen medlemmer som har opplevd andre former for kriminalitet, som tyveri av dekk, kjettinger og annet utvendig utstyr, og i noen tilfeller hele kjøretøy og hengere – sistnevnte andel har økt fra 5 til 13 prosent.

IF trekker en parallell mellom utrygghet i lastebilyrket og generell trafikksikkerhet. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen IF trekker en parallell mellom utrygghet i lastebilyrket og generell trafikksikkerhet. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

Flere grovere forhold

Et punkt som skaper spesiell bekymring, er andelen medlemmer som har opplevd grovere kriminelle forhold som vold, overgrep og utpressing. Denne har mer enn doblet seg, fra 3 prosent i 2012 til 7 prosent i 2016.

- De kriminelle blir tøffere og skyr stadig færre midler, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. Han peker spesielt på oppgangen i tyveri av større utstyr som et signal om at det ikke lenger er de små vinningskriminelle som står for statistikken.

- Det er helt åpenbart at det står organiserte nettverk bak. Dette ser vi stadig eksempler på ved at hele vogntog blir stjålet og fraktet med høy logistisk presisjon ut av landet. Dette er ikke amatører, sier Mo. Han etterlyser et sterkere fokus på organisert transportkriminalitet fra myndighetene.

Ivar Martinsen er konserndirektør for bedriftsmarked i IF. Han er bekymret for hvordan utrygge forhold langs vegene påvirker lastebilsjåførene. Foto: IF Ivar Martinsen er konserndirektør for bedriftsmarked i IF. Han er bekymret for hvordan utrygge forhold langs vegene påvirker lastebilsjåførene. Foto: IF

Får konsekvenser for trafikksikkerheten

Dette sier konserndirektør for bedriftsmarkedet i If Ivar Martinsen seg enig i.

- Det er bekymringsfullt at denne alvorlige kriminaliteten holder seg på et så høyt nivå. Problemet er nå så godt dokumentert at myndighetene må ta tak i dette på eget initiativ.

Han ønsker også økt oppmerksomhet rundt de trafikksikkerhetsmessige aspektene kriminaliteten fører med seg.

- Alle taper på utrygge forhold langs vegene våre. Når sjåførene er redde og kanskje sover dårlig, vil dette gi et farligere trafikkbilde med potensielt flere alvorlige ulykker.

Mye tyder på at de kriminelle er mer organiserte og tar større sjanser enn før. Illustrasjonsbilde: Colourbox Mye tyder på at de kriminelle er mer organiserte og tar større sjanser enn før. Illustrasjonsbilde: Colourbox

Nøkkeltall fra undersøkelsen

• Mer enn 4 av 10 lastebileiere har opplevd tyveri eller å bli ranet (41 %).

• Disse har opplevd ett eller flere forhold, i snitt 1,7.

68 % av de som har opplevd tyveri, har blitt frastjålet diesel, en økning på 4 % fra 2012.

• Mange har opplevd at utstyr er plukket av kjøretøyet; 25 % har blitt frastjålet kjettinger, 7 % dekk og 27 % annet utvendig utstyr. Samtlige viser en oppgang fra 2012.

16 % har opplevd å ha fått frastjålet personlig utstyr, mens 6 % svarer annet.

13 % har blitt frastjålet kjøretøyet eller henger (hhv. 9 % og 4 %). Dette er en stor økning i forhold til 2012, hvor bare 5 % svarte det samme.

7 % av lastebileierne har også opplevd enda grovere kriminelle forhold som for eksempel vold, overgrep, utpressing og lignende. Dette er en dobling i forhold til 2012.

Om undersøkelsen:

Målingen ble gjort av Norstat i samarbeid med If blant NLFs medlemmer februar 2016. 250 lastebileiere svarte på undersøkelsen, derav de fleste (6 av 10) har to eller flere kjøretøy.