Togstreiken går inn i sin tredje uke, og konsekvensene for reisende og for lastebilnæringen er store. Nå melder også ledende transportører om at streiken kan føre til strukturelle endringer i hvordan varer transporteres i Norge. Mange lastebileiere melder allerede om store problemer med å fullføre sine planlagte leveringer innenfor kjøre- og hviletidsreglene, som følge av trafikkproblemer. Dette gjør at nødvendig varelevering og renovasjonsarbeid i verste fall uteblir.

Trafikken øker som følge av togstreik. Dette frykter NLF-direktør Geir A. Mo ikke bare skader næringslivet, men også trafikksikkerheten. Foto: NLF Trafikken øker som følge av togstreik. Dette frykter NLF-direktør Geir A. Mo ikke bare skader næringslivet, men også trafikksikkerheten. Foto: NLF

Vurderer å søke dispensasjon fra kjøre- og hviletidsregler

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, har fulgt streikens utvikling nøye. Han er bekymret for de konsekvensene den nå er i ferd med å få for NLF-medlemmenes muligheter til å levere sine tjenester.

- Når køene vokser står også lastebilene stille. Det går utover våre muligheter til å levere varer tidsnok. Dette har allerede fått konsekvenser for kundene våre, og stressnivået hos sjåførene øker. Det blir vanskeligere og vanskeligere å få gjort jobben innenfor rammene av kjøre- og hviletidsbestemmelsene og arbeidstidsbestemmelsene, sier Mo.

NLF har nå vært i kontakt med flere andre organisasjoner og vil nå se på muligheten for å få sendt en felles dispensasjonssøknad fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene slik at medlemmene lettere kan sørge for levering av varer til butikker, anleggsplasser og bedrifter.

Harry Nilsen i Sørum Transport rekker ikke like mange leveringer som før grunnet store køer. Foto: NLF Harry Nilsen i Sørum Transport rekker ikke like mange leveringer som før grunnet store køer. Foto: NLF

Truer trafikksikkerheten

- Vi merker steiken godt og rekker ikke like mange leveringer som normalt. Bilene står i kø, noe som ødelegger hele dagen og som fører til økte kostnader, sier May-Irene Oddane som er daglig leder ved Transportsentralen i Sarpsborg.

Hun får støtte fra Harry Nilsen i Sørum Transport. Også han merker forsinkelsene godt.

- Det er helt ekstremt. I dag har vi brukt tre timer på strekningen mellom Drammen og Oslo. Jeg er faktisk usikker på om vi klarer å levere det vi skal i dag, og slik det er nå begynner dette å få alvorlig konsekvenser for varelevering i og rundt de store byene, sier Nilsen.

Han mener streiken nå truer trafikksikkerheten.

- Dette er en svært vanskelig situasjon og det sliter voldsomt på de som sitter og kjører. Vi ser at det er mange småulykker med personbiler spesielt, og vi ser at mange er svært stresset når de sitter i køene. Det er ingen tvil om at dette er uheldig for trafikksikkerheten, sier han.

Kollektivtransport med tog erstatter utallige kilometer med bilkø. Men da må togene gå. Illustrasjonsfoto: Jernbaneverket Kollektivtransport med tog erstatter utallige kilometer med bilkø. Men da må togene gå. Illustrasjonsfoto: Jernbaneverket

Kan bare overføre 1,75 millioner tonn

Harry Nilsen tror også at streiken får konsekvenser for jernbanen fremover.

- Slik det er i dag er man avhengig av at varene kommer frem. De kan ikke stå på en jernbanestasjon i dagevis. Jernbanebrukerne kjente allerede på frustrasjonen fra tidligere, og streiken vil ikke hjelpe på dette, sier Harry Nilsen.

Samtidig sender Jernbaneverket i dag ut en pressemelding hvor de lanserer fremtidens godsstrategi.

Ifølge meldingen er det bare mulig å overføre 1,75 millioner tonn fra vei til bane i dag, og 10 millioner tonn mer i 2030.

- Med det utgangspunktet vi har i nettverk og løsninger ser vi at det er realistisk å utvikle en jernbane som tar en sterkere rolle i godstransporten enn i dag, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Hun sier at kjernen i godsstrategien på kort sikt er å utnytte det nettverket man har, for så å utvikle jernbanen til et mer fleksibelt nettverk enn dagens linjesystem i fremtiden.

Les også: Støtter tiltak som får langtransport over på sjø og bane