Listen som Transportmagasinet har utarbeidet bærer tittelen " De 100 beste i 2015". Den tar utgangspunkt i samtlige bedrifter registrert i Brønnøysundregistrene med næringskode «Godstransport på vei» som hadde mer enn 10 millioner i driftsinntekter i fjor. På Tungt.no skrives det også at samtlige bedrifter på listen hadde over 11 prosents resultat før skatt. De tre beste lå på over 30 prosent.

NLF-medlemmene dominerer listen, som også trones av medlemsbedriften Granlys Transport AS. Det er faktisk bare 34 bedrifter av de totalt 100 som ikke er tilknyttet Norges Lastebileier-Forbund.

Administrerende direktør Geir A. Mo håper flere NLF-bedrifter ser sammenhengen mellom å bruke Administrerende direktør Geir A. Mo håper flere NLF-bedrifter ser sammenhengen mellom å bruke "verktøykassen" som forbundet tilbyr, og økt lønnsomhet. Foto: Stein Inge Stølen

Svært høy HMS-standard

Samtidig er det tydelig at dette ikke er støttemedlemmer. Av de 66 NLF-bedriftene på listen har nærmere halvparten valgt å utvide medlemskapet og benyttet seg av ett eller flere av NLFs produkter innen HMS, kvalitetssikring, trafikksikkerhet og ansettelsesforhold.

Viktigst av alt later til å være kvalitetssikringssystemene KMV (Kvalitet og miljø på veg) og HMS - en enklere versjon av KMV tilpasset mindre bedrifter (1-3 ansatte), som ivaretar samtlige HMS-krav.

- I den generelle medlemsmassen ser vi at omtrent én av ti bedrifter benytter seg av enten KMV- eller HMS-produktet. Men ser vi på NLF-bedriftene på topp 100-listen, er andelen tre ganger så høy, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. - Det bekrefter inntrykket vi allerede har, nemlig at det er en udiskutabel kobling mellom kvalitet og lønnsomhet.

Mange bruker flere produkter

Flere av topp 100-bedriftene benytter seg også av NLF-produktet På riktig side - et holdningsprogram rettet mot sjåfører og bedriftseiere hvor målet er å redusere antall skader, redusere fraværsdager og minske utslipp og forbruk. Mange er også tariffbedrifter tilknyttet NLF Arbeidsgiver. Også her er bruksandelen langt høyere enn blant medlemsmassen generelt.

Nicolai Jakhelln er daglig leder i Jakhelln Logistikk AS, en av NLF-bedriftene på topp 100-listen. Han benytter seg av både kvalitetsstyringssystemet KMV og holdningsprogrammet å riktig side. Han tror mye av nøkkelen til lønnsomheten ligger i å benytte seg av NLFs verktøykasse. 

- Ved å sette miljø og økonomi i fokus med NLFs hjelpemidler, ser vi resultatene rett på bunnlinja. Det har mye å si, spesielt i forhold til forbruk og utslipp, sier Jakhelln.

Nicolai Jakhelln og bedriften Jakhelln Logistikk AS er en av 66 NLF-medlemmer som er representert på topp 100-listen. Han tror aktiv bruk av blant annet På riktig side har bidratt til suksessen. Foto: Stein Inge Stølen Nicolai Jakhelln og bedriften Jakhelln Logistikk AS er en av 66 NLF-medlemmer som er representert på topp 100-listen. Han tror aktiv bruk av blant annet På riktig side har bidratt til suksessen. Foto: Stein Inge Stølen

10 prosent i boks - 90 igjen

NLF-direktør Mo ser slett ikke på listen som en hvilepute. Han tror mange NLF-bedrifter ikke er flinke nok til å benytte seg av mulighetene medlemskapet åpner for.

- Dette bør være en vekker for andre medlemsbedrifter. Listen er en tydelig pekepinn på hvilke virkemidler en kan benytte for å øke lønnsomheten. Det er ekstra gledelig at disse virkemidlene også bidrar til å styrke trafikksikkerheten og trivselen på arbeidsplassene.

Han håper nå at enda flere NLF-bedrifter vil benytte seg av verktøykassen som er tilgjengelig gjennom medlemskapet.

- Potensialet er enormt. Nitti prosent har i dag intet KMV- eller HMS-system gjennom oss, selv om vi har bransjens desidert beste løsninger. Det betyr at de enten benytter seg av dyrere og dårligere systemer for å sikre en akseptabel HMS-standard, eller at de ikke har et HMS-system overhodet. I begge tilfeller vil det lønne seg å benytte NLFs system. Det er alle tjent med - både bedriftene, medtrafikanter og samfunnet, avslutter Mo.

Les mer om:

På riktig side

KMV- og HMS-tilbudene

NLF Arbeidsgiver