Samferdselsdepartementet kunngjorde like før helgen at de vil fremme et lovforslag som tillater førerløse biler på vegene allerede fra neste år.

– Regjeringen vil gjøre det enklere for folk å ta i bruk ny og spennende teknologi. Vi må sørge for at vi har et oppdatert regelverk, og dette er et veldig interessant initiativ fra næringen, som regjeringen nå følger opp og vurderer, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Svenskene sier nei

Men ikke alle er like positive til tanken om selvkjørende biler, eller såkalte autonome kjøretøy. Datainspektionen, Sveriges utgave av Datatilsynet, har avslått et tilsvarende lovforslag i nabolandet. Bakgrunnen er en offentlig utredning utført av den svenske stat tidligere i år. Den konkluderte at vegen mer eller mindre står åpen for en forsøksordning med selvkjørende biler på Sveriges vegnett. Men det var før Datainspektionen så nærmere på utredningen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og finansminister Siv Jensen fikk nylig prøvekjøre en såkalt semi-autonom bil. Foto: Samferdselsdepartementet Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og finansminister Siv Jensen fikk nylig prøvekjøre en såkalt semi-autonom bil. Foto: Samferdselsdepartementet

Samler inn personopplysninger

- Selvkjørende biler er utstyrt med kameraer, radarer, mikrofoner, GPS og flere andre sensorer som samler inn store mengder data. Noen av disse dataene kan være direkte eller indirekte personopplysninger, knyttet til mennesker i eller utenfor kjøretøyet. Utredningen har ikke gjort godt nok rede for hvilke sensordata som er personopplysninger, og hvordan disse dataene skal håndteres og beskyttes, sier jurist i Datainspektionen, Malin Ricknäs.

Autonome lastebiler som Mercedes-Benz Future Truck er allerede klar for produksjon. Problemet ligger nå først og fremst i lovtekstene, og ikke i teknologien. Foto: Daimler AG Autonome lastebiler som Mercedes-Benz Future Truck er allerede klar for produksjon. Problemet ligger nå først og fremst i lovtekstene, og ikke i teknologien. Foto: Daimler AG

Må ta en ny runde

Det betyr at forsøk med autonome kjøretøy ikke vil finne sted i Sverige før det kommer på plass et forslag som ivaretar personopplysninger på en bedre måte. Inntil da må svenskene innfinne seg med å holde hendene på rattet.

Les Datainspektionens konklusjon her

Les også: Selvkjørende lastebiler løser rekrutteringsproblemet