Nye fergetakster og mulighet for å betale med AutoPass-brikke på Bastøfergen mellom Horten og Moss innføres fra årsskiftet. Men fra lastebileierne har ordningen blitt møtt med skepsis. Grunnen er at det kreves forhåndsbetaling på AutoPass for å bruke tjenesten. For de største transportørene, med mange biler, kan forhåndsbetalingen bety millionutlegg.

Men det finnes et alternativ, og det kommer fra Circle K. De bygger nå ut sin Autopass-løsning, som de har hatt stor suksess med på fergestrekningen mellom Flakk og Rørvik, til også å gjelde på Bastøfergen mellom Moss og Horten.

Ingen forhåndsbetaling

- For transportørene betyr dette i første rekke at de ikke må binde kapital. Vi krever ikke forhåndsbetaling for denne tjenesten og dermed blir det heller ikke noen belastning for likviditeten i bedriften, sier Chris Gregers som er senior key account manager i Circle K.

Han peker også på at ordningen gir mulighet for rabatter.

- Det som skiller seg fra dagens løsning er at man oppnår 10 prosent rabatt med autopass og opptil 30 prosent rabatt om man melder inn bilen. Da kommer det riktignok et pristillegg på 60 kroner per kjøretøy fordi hver bil må meldes inn/abonnere på tjenesten for å få maksimal rabatt, men det tjener man inn etter et par passeringer, sier Gregers.

Alt i samme faktura

Dermed kan det synes som om fordelene ved å bruke Circle K sin autopass-løsning er mange. I tillegg til at man slipper kapitalbinding får man også alt på en faktura i og med at fergepasseringene belastes på lik linje med drivstoff-fyllinger. En annen fordel er at det ikke er bindingstid på tjenesten og at transaksjonene fremkommer i Card e-services fra Circle K – akkurat som man er vant til.

I følge fergeselskapet skyldes prisøkningene at man får nye ferger og at man ikke lengre tar betalt for passasjerer. Også prisdifferensieringen mellom sommer- og vinterruter forsvinner når Bastøfergen nå åpner for betaling med AutoPass.

Klikk her for å vite mer om bombrikkeløsningen