- Dette undergraver konkurransevilkårene i bransjen, tordner Velten. Han er ikke fornøyd med at det varsles om kontroller på sosiale medier.

Egenrådig varslingssystem

I den siste tiden har det dukket opp flere varslingstjenester på sosiale medier. Her legges det ut når Statens vegvesen har vektkontroller, dokumentkontroll og tekniske kontroller. Både tid, sted og i hvilken retning kontrollen holdes postes for medlemmene av gruppen. Dermed er det bygget opp et varslingssystem som er hakket mer effektivt enn mer tradisjonelle metoder som å blinke med lysene – og som når ut mange, mange flere.

- Ikke greit

- Mye av problemet ligger i at man varsler de som har noe å skjule. Å varsle om slike kontroller er bare å hjelpe de som jukser, sier Tore Velten.

Og nettopp det er kjernen i problemet rundt varslingen av kontrollene. For hvor smart er det egentlig å sørge for at sjåføren med et råttent vogntog kan stoppe på en rasteplass foran kontrollen og på den måten slippe unna?

Samtidig har man i en årrekke hørt sjåfører klage over at man ikke får bukt med useriøse transportører, og om hvordan de truer konkurranseevnen til seriøse transportbedrifter gjennom å dumpe prisene.

- Det er helt åpenbart at denne typen av varsling er med på å undergrave konkurransevilkårene i bransjen, sier Velten.

- Å varsle om kontroller på sosiale medier hjelper bare de som jukser, sier Tore Velten. Her fra Støkken Kontrollstasjon ved Vestby i Akershus. Illustrasjonbilde: Jon Terje Hellgren / NLF - Å varsle om kontroller på sosiale medier hjelper bare de som jukser, sier Tore Velten. Her fra Støkken Kontrollstasjon ved Vestby i Akershus. Illustrasjonbilde: Jon Terje Hellgren / NLF

Gir dårligere kontrollgrunnlag

Han får, ikke uventet, støtte fra Tron Ersvik som er teamleder for utekontroll i Statens vegvesen.

- Vi syntes ikke det er heldig med denne typen varsling, sier han.

Han mener det er en uting.

- Slik varsling har to konsekvenser. På den ene siden gir varslingen de med trafikkfarlige kjøretøyer en mulighet til å unngå våre kontroller, og på den andre siden truer dette konkurransen i bransjen gjennom at vi ikke får kontrollert for eksempel kabotasjekjøring og kjøring med ugyldige fraktbrev.

Tron Ersvik syntes det er underlig at lastebileiere lar ansatte varsle konkurrenter om kontroller. Han er kritisk til varslingstjenestene som popper opp på sosiale medier. Foto: Statens vegvesen / skjermdump Tron Ersvik syntes det er underlig at lastebileiere lar ansatte varsle konkurrenter om kontroller. Han er kritisk til varslingstjenestene som popper opp på sosiale medier. Foto: Statens vegvesen / skjermdump

- Møter seg selv i døren

Mange sjåfører hevder på sin side at en av grunnene til at man varsler er fordi kontroller tar mye tid. Tid sjåfører ikke har om de skal rekke frem innenfor kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

- Det er ikke noe godt argument. Hovedformålet med kontrollvirksomheten er å ta de som driver ulovlig og som har dårlige og trafikkfarlige biler – ikke å ta de som har alt i orden, forklarer Ersvik.

Konkurransevridende

Han syntes det er merkelig at lastebileierne lar de ansatte varsle konkurrenter om kontroller.

- Det er underlig at man tillater dette. Det eneste man oppnår er jo at vi ikke får fatt i verstingene. Varslingen er konkurransevridende, og det er bare de som driver ulovlig som tjener på dette. Vårt ønske er å ha en trafikksikker bilpark og sørge for like konkurransevilkår, sier han.

Det er Velten enig i.

- Jeg har ikke noe problemer med varsling på sosiale medier så lenge det holdes på et nivå der man begrenser varslingen til å gjelde stenge veier, ulykker eller andre trafikale forhold. Men å varsle om kontroller hjelper bare de som jukser, understreker forbundslederen.