Bakgrunn:

Strekningen på fylkesveg 156 var frem til i sommer godkjent for vogntog på 24 meters lengde og totalvekt på 60 tonn. Tidligere var den historiske lokalvegen flankert av stabbesteiner, noe Statens vegvesen ikke anså som tilstrekkelig trafikksikkert. De besluttet derfor å sette opp et bredere betongrekkverk, som riktignok umuliggjorde utforkjørsler, men som samtidig innskrenket vegbredden på de smaleste partiene til 3,4 meter.

- De satte i gang med arbeidet uten å forhøre seg med verken transportbransjen eller riksantikvaren. Resultatet er en løsning som verken er nyttig eller spesielt pen. Et historisk vegstykke er ødelagt, og lastebilenes ferdsel sabotert, fortalte regionsjef Olav Klasson Vefald tidligere i år.

Med tom henger går det såvidt å presse vogntoget gjennom ved å heve den bakerste akselen. Med full last er ikke dette mulig. Bildet er tatt i sommer, før forbudet for lengre vogntog ble innført. Foto: Olav Klasson Vefald Med tom henger går det såvidt å presse vogntoget gjennom ved å heve den bakerste akselen. Med full last er ikke dette mulig. Bildet er tatt i sommer, før forbudet for lengre vogntog ble innført. Foto: Olav Klasson Vefald

"Løste" problemet med forbud

Han gjorde Vegvesenet oppmerksom på problemet, men ble ikke veldig imponert over hvordan de først reagerte. De innførte ganske enkelt forbud mot kjøretøy med lengde over 19,5 meter på strekningen, noe som utelukker tømmerfrakterne. Dette skapte i praksis en flaskehals som i verste fall sender vogntogene ut på en real Telemarks-turné hvis hovedvegen mellom Seljord og Bø stenges - noe som skjer fra tid til annen.

Vefald gikk derfor i ny dialog med Vegvesenet, noe som også ga saken oppmerksomhet i lokalpressen.

Slik valgte Vegvesenet å løse fremkommelighetsproblemet. Foto: Olav Klasson Vefald Slik valgte Vegvesenet å løse fremkommelighetsproblemet. Foto: Olav Klasson Vefald

Så ikke konsekvensene

– Vi ønsker selvsagt ikke å lage trøbbel for transportnæringen. I dette tilfellet ble det gjort tiltak før vi så konsekvensene, uttalte Ingmar Ulvenes i Statens vegvesen til Vest-Telemark Blad i oktober. Samtidig ble NLF lovet at Vegvesenet skulle rette opp feilen.

Nå er strekningen endelig nok en gang åpnet for vogntog på 24 meters lengde og totalvekt på 60 tonn. NLFs regionsjef er glad for at situasjonen er løst, men er fremdeles kritisk til Vegvesenets fremgang i saken. Han tror det har kostet skattebetalerne mange unødvendige kroner.

- Hvis de hadde tatt runden med oss før de satte i gang arbeidet, hadde de sluppet å gjøre jobben to ganger. Nå har arbeidet på strekningen endt opp med å koste langt mer enn nødvendig. Det er beklagelig, sier Vefald.

Les også: - Ikke helt gjennomtenkt

Slik ser strekningen ut i dag. Nå er det god plass for selv de største tømmervogntogene. Foto: Olav Klasson Vefald Slik ser strekningen ut i dag. Nå er det god plass for selv de største tømmervogntogene. Foto: Olav Klasson Vefald