Utredningen tar for seg samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134. Konklusjonen er at en satsning på rv. 52 sammen med E134 er vurdert å være en bedre helhetsløsning, som vil gi effektive og samfunnssikre hovedvegforbindelser for reisende i et geografisk større område enn det rv. 7 kan dekke.

Lastebileiernes førstevalg

Vegvesenets anbefaling ble fremlagt på Voss torsdag formiddag. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener dette er et viktig bidrag for å ta fremtidige beslutninger rundt transportårer mellom østlandet og vestlandet.

– Vi har fått et faglig innspill, og rapporten skal nå på lokal høring og gjennomgå en ekstern kvalitetssikring. Når dette er klart vil vi gjøre en politisk beslutning som vi kommer tilbake til i Nasjonal transportplan som legges frem til våren, sier Solvik-Olsen i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

NLF-direktør Geir A. Mo mener dette er et riktig valg.

- Dette er en løsning som er helt i tråd med NLFs anbefaling. Dette er vi godt fornøyd med, forteller Mo.