Økonomistyring, ledelse, internkontroll, anskaffelser, markedskunnskap og rekruttering, ansettelser og avvikling av arbeidsforhold er noe av det som står på menyen når NLF og TK Lederskole nå skal dyrke frem morgendagens profesjonelle transportledere. Bedriftslederprogrammet består av to helgesamlinger som begge går fra fredag til søndag. Undervisningen foregår fra kl. 18.00-21.00 på fredag, fra kl. 09.00-18.00 på lørdag og fra kl. 09.00-16.00 på søndag.

Bedriftslederkurs

Kurs i bedriftsledelse vil bli avholdt i Stavanger og Oslo i slutten av november / begynnelsen av desember og i januar 2017. Se fullstendig kalender under:

Priser

Bedriftslederkurset koster 29 400 kroner for ikke-medlemmer, og 25 000 kroner for NLF-medlemmer.

Utgifter til reise, kost og overnatting kommer i tillegg. 

KURS I OSLO:

Programmet gjennomføres i NLFs lokaler i Oslo. Det er muligheter for overnatting på Scandic hotellavtale gjennom NLF. Si ifra om behov for overnatting ved påmelding.

KURS I STAVANGER:

Kurset gjennomføres i lokalene til Ørland Transport AS. Det er muligheter for overnatting på Kronen Gård. Si ifra om behov for overnatting ved påmelding. 

PÅMELDING OG INFORMASJON

Påmelding på mail til erik.engelien @ transportkompetanse.no.

Spørsmål? Ta kontakt med Erik Engelien på telefon 957 60 720.