- Vår anbefaling er å planlegge videre for bro over nordre del av Håøya. Nå har vi gjort en grundig vurdering av kostnader, nytte og virkninger for naturmiljø, kultur og landskap som samlet sett viser at bro er det beste alternativet, både for trafikanter og for samfunnsøkonomi. For å få en rask gjennomføring av planprosessen anbefaler vi bruk av statlig plan, sier regionvegsjef Per Morten Lund i Region øst.

Redusert reisetid

Tilleggsutredningen viser at en løsning med bro over nordre Håøya gir 6-7 kilometer kortere trasé enn dagens rv. 23 Oslofjordforbindelse. Broløsningen vil dermed redusere reisetiden, og samtidig gi redusert risiko og sårbarhet, sammenlignet med en lang tunnel i tilnærmet samme trasé som bro, eller utvidelse av nytt tunnelløp i rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Tilleggsutredningen som nå er offentliggjort er overlevert Samferdselsdepartementet, som tar beslutningen om alternativ og videre planlegging.

Geir A. Mo er svært fornøyd med Vegvesenets konklusjon. NLF har kjempet for bro over Oslofjorden i en årrekke. Foto: NLF Geir A. Mo er svært fornøyd med Vegvesenets konklusjon. NLF har kjempet for bro over Oslofjorden i en årrekke. Foto: NLF

Mangeårig NLF-kamp

- Dette er gledelig nytt, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. Han har vært tydelig på at tunnelen under Oslofjorden medfører en betydelig sikkerhetsutfordring for bransjen, noe han også la frem for daværende samferdselsminister Marit Arnstad i 2013. I etterkant har det blitt dokumentert at NLFs bekymringer slett ikke er ubegrunnet: I 2015 kunne NRK melde at tunnelen stenges nesten daglig.

- Det er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å benytte seg av en trasé som stenges mer enn 300 ganger årlig. Samtidig skaper den bratte stigningen store problemer. Vogntog har svært høy risiko for varmgang både i bremser og drivverk. Dette blir fullstendig eliminert ved å legge bro over fjorden, sier NLF-direktøren.

Slik ser NLFs Ring 4-forslag ut fra sørsiden av Oslo. Ved å føre trafikken videre i tunnel under Oslomarka, slik toget mellom Oslo og Lillestrøm gjør i dag, kan trykket lettes betraktelig. Illustrasjon: NLF Slik ser NLFs Ring 4-forslag ut fra sørsiden av Oslo. Ved å føre trafikken videre i tunnel under Oslomarka, slik toget mellom Oslo og Lillestrøm gjør i dag, kan trykket lettes betraktelig. Illustrasjon: NLF

Behov for ny ringvei

Han legger til at NLF har spilt inn broløsningen som en del av en større Ring 4-plan, hvor trafikken ledes helt utenom Oslo. Dette kan for eksempel gjøres med en tunnel fra Holmlia til Skedsmo. Mo tror også løsningen vil bane veg for økt avlastning av Oslo-området, ikke bare trafikalt, men også nærings- og boligmessig.

- Hurumregionen har et stort potensiale. Med en forventet innbyggervekst i Oslo på 200 000 frem mot 2030 er det viktig å legge til rette for økt utbygging i nærområdene, avslutter NLF-direktøren.