Overleveringen tok sted i Næringslivets Hus i Oslo. I kravet som NLF og NHO Transport fremmet i fellesskap, blir det lagt vekt på presset som bransjen nå merker fra internasjonale konkurrenter.

- Oppgjøret bør bidra til å styrke tariffbundne bedrifters konkurranseevne, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. Han tror tariffkravet gir et godt bilde av utfordringene norske transportbedrifter står ovenfor.

- Det er tøffe tider, det merker alle parter i næringen. Nå gjelder det å finne en overenskomst som ikke bare kommer arbeidsgivere og arbeidstakere til gode, men som samtidig ruster transportbedriftene for det økende presset utenfra, avslutter Mo.

Forhandlingsleder Linda Jæger i YTF la frem den økonomiske delen av arbeidstakersidens tariffkrav. Foto: Stein Inge Stølen Forhandlingsleder Linda Jæger i YTF la frem den økonomiske delen av arbeidstakersidens tariffkrav. Foto: Stein Inge Stølen

Konkurransen om oppdrag er spesielt sterk innen langtransport, noe som bekreftes av SSBs statistikk « Godstransport med utenlandske lastebiler» og Lastebileier-Forbundets årlige konjunkturundersøkelser