Vi har ingen å miste - spesielt ikke i trafikken. Juleutfarten byr dessverre på ekstra utfordringer: Stor trafikk medfører økt risiko, i tillegg til at årstiden gjerne byr på utfordrende vær- og føreforhold. I desember i fjor omkom 10 mennesker i trafikken, dobbelt så mange som i desember 2014.

Til og med november i år har det omkommet flere mennesker i trafikken enn det gjorde i hele 2015 - ingen positiv utvikling, med andre ord. 

Tungt lastet på uvante veier

Høy fart og forbikjøringer som skaper farlige situasjoner og ender i møte- og utforkjøringsulykker, er en gjenganger i jule- og nyttårstrafikken. Forbikjøringer er også noe som ofte skaper ulykker i trafikken, enten i form av påkjøring bakfra, utforkjøring eller møteulykke.

Statens vegvesen oppfordrer alle til å dele denne videoen under med de som skal ut og kjøre i juletrafikken:

Kjør pent og vis hensyn!