NLFs tekniske Rådgiver Rune Damm er alltid interessert i å finne de beste løsningene for deg som lastebileier. Han satt nylig på med sjåførveteranen Per Gravdal i Vermelid Transport AS og fikk se fordelene ved styrbare tilhengeraksler i praksis. Bedriften er en av mange som nå har fått øynene opp for patentet X-Steering og benytter seg i dag av to stykk treakslede Renders semitraller med dette systemet montert.

Rune Damm er NLFs tekniske rådgiver. Foto: Stein Inge Stølen Rune Damm er NLFs tekniske rådgiver. Foto: Stein Inge Stølen

Hva er X-Steering?

- Dette er et system hvor de styrbare akslene på hengeren er tvangsstyrt med vaier. Styremekanismen sitter bak kingpinnen på tralla og blir styrt av svingskiva, forteller Damm. - Så snart bilen svinger til en av sidene og endrer vinkel i forhold til tralla, så styrer første og siste aksel i samsvar med trekkvogna. Dette gir mindre rullemotstand siden hjulene følger radiusen på svingen.

Dette har også klare fordeler for sikkerheten, spesielt på glatte vinterveier.

- Enhver som har kjørt på svingete veier med ei vanlig semitralle uten styring, har erfart hvor retningsstabil tilhengeren er. Den vil helst gå rett fram, selv om du som sjåfør og bilen vil noe annet. Særlig ille kan dette være på vinterføre, forteller Damm.

Gir reduserte driftskostnader

Siden hengerens hjul følger radiusen på svingen, minskes rullemotstanden og driftseffektiviteten øker.

- Dette fører til lavere drivstofforbruk, for ikke å nevne kraftig reduserte dekk-kostnader siden slitasjen ikke lenger er like stor, kan Damm opplyse.

Det er også verdt å nevne at denne løsningen kan benyttes på alle trekkvogner uten å montere noe ekstra utstyr.

Systemet er godkjent for 3x9 tonn, 27 tonn totalt. Med de akselavstander som det her gjelder (2x1,81 m), burde det være mulig å utnytte dette. Imidlertid er dagens Vegliste skrevet så spesifikt at man ikke tillater mer enn 24 tonn på denne kombinasjonen. Dette er noe NLF ønsker å endre på, slik at bileiere i Norge kan fristes til enda bedre og mer miljøvennlige løsninger enn i dag.

Les også: Derfor er toakslede lastebiler dårlig nytt på vinterføre