Dette avslører den tyske TV-kanalen ZTF i dag. De kan dokumentere utstrakt bruk av såkalte AdBlue-emulatorer som narrer lastebilens datamaskin til å tro at den kjører med AdBlue i systemet, når den i realiteten er tom.

- Dette er å sage over den greina en selv sitter på. Å manipulere med fabrikkinnstillingene og utstyret i en moderne lastebil for å spare noen kroner i AdBlue er direkte tankeløst, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. Han etterlyser nå kontroll av AdBlue-systemet på lastebiler som ferdes i Norge.

Uten AdBlue fungerer ikke rensesystemet slik det skal, og utslippet av farlige stoffer mangedobles. Samtidig risikerer en store skader på motor og drivverk ved å manipulere lastebilens elektronikk. Illustrasjonsbilde: Johnny Syversen / Circle K Uten AdBlue fungerer ikke rensesystemet slik det skal, og utslippet av farlige stoffer mangedobles. Samtidig risikerer en store skader på motor og drivverk ved å manipulere lastebilens elektronikk. Illustrasjonsbilde: Johnny Syversen / Circle K

Slik fungerer AdBlue

Moderne lastebiler har avanserte rensesystemer som reduserer utslippet av farlige partikler til et minimum. For å oppnå maksimal renseeffekt er prosessen avhengig av AdBlue, et tilsetningsstoff basert på ammoniakk og CO2. Når nitrogenoksidgassene (NOx) fra eksosrøret reagerer med ammoniakken inne i katalysatoren, blir de skadelige NOx-molekylene i eksosen omdannet til harmløs nitrogen og vann, som slippes ut i atmosfæren som damp.

Dette er nøkkelen bak de rekordlave utslippene fra moderne Euro VI-lastebiler. Men for å sikre at prosessen fungerer optimalt, må en etterfylle AdBlue ved behov. Dette medfører en ekstrakostnad som enkelte ønsker å eliminere ved å manipulere motorstyringen til å tro at det tilføres AdBlue i systemet selv når tanken er tom.

Euro VI forurenser som Euro III

ZTFs reportasje tar utgangspunkt i tall fra den tyske foreningen Camion Pro. De hevder at så mange som 20 prosent av de øst-europeiske transportørene manipulerer AdBlue-systemet. Målinger utført i felten viser at moderne lastebiler av Euro V- eller Euro VI-standard i realiteten forurenser som en Euro III-lastebil. Årsaken er åpenbar; rensesystemet fungerer ikke som det skal fordi AdBlue-tanken er tom.

Se hele innslaget her