Ferske tall fra Statens vegvesen vekker oppsikt både hos NRK og Norges Lastebileier-Forbund. Administrerende direktør Geir A. Mo er ikke begeistret over utviklingen.

– Vi vet i dag at utenlandske vogntog har en langt høyere ulykkesfrekvens enn de norske, de kjører med langt mindre miljøvennlige biler og sjåførene får altfor dårlig betalt. Dette er konsekvensen av et marked som stadig etterspør pris foran kvalitet. Konsekvensen er flere ulykker, høyere utslipp og dårligere sosiale forhold for de ansatte, forteller Mo. Han etterlyser et økt fokus på ansvaret som det norske næringslivet har ved bestilling av utenlandsk transport.

Godsmengdene over grensen på Svinesund øker. - Dette er ikke godt nytt for verken miljø, trafikksikkerhet eller sosiale forhold for sjåførene, mener NLF-direktør Geir A. Mo. Arkivfoto: Espen Braata / NLF Godsmengdene over grensen på Svinesund øker. - Dette er ikke godt nytt for verken miljø, trafikksikkerhet eller sosiale forhold for sjåførene, mener NLF-direktør Geir A. Mo. Arkivfoto: Espen Braata / NLF

Uendret på sjø - nedgang på bane

NRK har også undersøkt utviklingen i godstransport over sjø og bane. Tall fra havnene rundt Oslofjorden viser at utviklingen var omtrent uendret i 2016, mens for jernbane peker pilene fortsatt nedover. Dette er ikke en utvikling NLF ser lyst på.

- All transport som utføres på norske veger må følge de samme reglene. Dessverre er ikke dette alltid tilfelle i dag. I tillegg ser vi en økende tendens til at de utenlandske transportørene også konkurrerer med norske lastebileiere på innenlandsmarkedet, ved å utnytte kabotasjeregelverket til det fulle, forteller Mo.

NLF-direktøren peker på regelverket som åpner for at utenlandske lastebiler kan ta inntil tre transportoppdrag innen syv dager i Norge når de først har kommet til landet og levert gods. Kabotasje var egentlig tenkt som et miljøtiltak for å unngå tomkjøring, men utføres i økende grad av lavprisaktører som kommer ene og alene til Norge for å drive en løpende virksomhet.

Støtter overføring av langtransport til bane og sjø

Han understreker at NLF støtter alle tiltak som får langtransport bort fra vegene og over på bane eller sjø. Det er på langtransporten at konkurransen fra utenlandske aktører er sterkest, og hvor tilfeller av sosial dumping og lavere trafikksikkerhetsstandard forekommer.

- Det vil fortsatt være mer enn nok å gjøre for den norske lastebilnæringen selv om vi flytter langtransport over på bane og sjø. Godset skal fortsatt fraktes fra havnene og terminalene og ut til butikker og lagre. Det er dette våre medlemsbedrifter har gjort i flere generasjoner, og vil fortsette å gjøre også i fremtiden, avslutter Mo.

Dette er overføringspotensialet fra veg til bane og sjø, ifølge NTP Godsanalyse. Senere har Jernbaneverket redusert sine estimater til 1,75 millioner tonn - bare 1,4 prosent av den forventede godsøkningen. Illustrasjon: Stein Inge Stølen Dette er overføringspotensialet fra veg til bane og sjø, ifølge NTP Godsanalyse. Senere har Jernbaneverket redusert sine estimater til 1,75 millioner tonn - bare 1,4 prosent av den forventede godsøkningen. Illustrasjon: Stein Inge Stølen

Se TV-innslaget fra NRK Østfold her

Les også: Jernbanen kan bare ta 1,75 millioner tonn fra veg