Tallene stammer fra en testkjøring utført av NLF med en semitrailer lastet til 50 tonns totalvekt. Først ble strekningen mellom Grimstad og Sørlandsparken kjørt på gamle E18, tur-retur. Deretter ble kjøringen gjentatt, men denne gangen på nye E18 med fire felt og høyere fartsgrense.

13,26 liter spart tur-retur

Resultatene er oppsiktsvekkende: Ikke bare gir den kortere strekningen med høyere hastighet redusert kjøretid. I tillegg senkes drivstoff-forbruket drastisk; etter å ha kjørt Sørlandsparken-Grimstad tur-retur på både gamle og nye E18, viste målingene en differanse på hele 13,26 liter i brukt drivstoff. Det utgjør 1,2 liter diesel per mil.

- Mange tror at forbruket øker hvis gjennomsnittshastigheten stiger. Det er ikke tilfelle ved tyngre lastebiler, forklarer regionsjef Reidar Retterholt i NLF Agder og Rogaland.

- Det handler først og fremst om flyt. Det er de hyppige nedbremsingene og akselerasjonene som øker forbruket. Hvis en får eliminert disse, får en utnyttet potensialet som ligger i de nye lastebilene og miljøgevinsten vil være enorm.

Reidar Retterholt, regionsjef i NLF Agder og Rogaland. Foto: Stig Odenrud Reidar Retterholt, regionsjef i NLF Agder og Rogaland. Foto: Stig Odenrud

Kan spare over 30 000 kroner i året

Han håper at oppmerksomhet rundt de enorme besparelsene vil inspirere myndighetene til å prioritere enda raskere utbygging av firefeltsveier.

- Hvis en kjører denne strekningen tur-retur daglig i arbeidsuka, kan en oppnå en årlig besparelse på over 30 000 kroner per kjøretøy bare i redusert forbruk alene. På toppen kommer tidsbesparelsen. Dette viser hvor viktig vegkvaliteten er, både for miljøet og økonomien i næringslivet, avslutter Retterholt.