- Lastebiler i Osloregionen er vanligvis svært gode på å unngå rushtiden. De kjører gjerne før eller etter, forklarer NLF-direktør Geir A. Mo. Trafikkregistreringer fra Statens vegvesen viser at det går 50 personbiler for hver lastebil i rushtiden - men det var før brannen i Oslofjordtunnelen.

Brannen i Oslofjordtunnelen er ikke den første av sitt slag, og vil sannsynligvis ikke bli den siste heller. Dette bildet fra brannen 5. mai ble tatt av Terje Langsrud, som også reddet ut lastebilsjåføren av tunnelen. Bildet og er gjengitt med godkjenning av fotograf. Foto: Terje Langsrud Brannen i Oslofjordtunnelen er ikke den første av sitt slag, og vil sannsynligvis ikke bli den siste heller. Dette bildet fra brannen 5. mai ble tatt av Terje Langsrud, som også reddet ut lastebilsjåføren av tunnelen. Bildet og er gjengitt med godkjenning av fotograf. Foto: Terje Langsrud

Tvinges inn til Oslo i rushtiden

Nå har det kommet ferske data fra Fjellinjen, som viser passeringer ved bomanlegget ved Lysaker/Fornebu inn mot Oslo. Sammenlignet med tall fra uken før Oslofjordtunnelen stengte ser man en økning fra 3 200 til 3 800 tunge kjøretøy per døgn; det går altså 600 flere tunge kjøretøy gjennom anlegget.

Statens vegvesen antar at det går omtrent 1 200 tunge kjøretøy gjennom Oslofjordtunnelen ved et gjennomsnittlig døgn. Hvis en tar høyde for at Fjellinjens anlegg kun registrerer trafikk i én retning, er det derfor rimelig å anta at størsteparten av trafikken med tunge kjøretøy som vanligvis går gjennom tunnelen nå går via E18 gjennom Oslo sentrum.

Avisen Budstikka har fulgt køutviklingen nøye, og melder fra om 15-20 minutter lengre køtid nå enn før tunnelstengingen.

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, håper myndighetene tar hele regnestykket i betraktning når de velger krysningsløsning over Oslofjorden. Foto: NLF Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, håper myndighetene tar hele regnestykket i betraktning når de velger krysningsløsning over Oslofjorden. Foto: NLF

Koster 2,8 millioner hver dag

En DSB-risikoanalyse fra 2014 har beregnet samfunnskostnadene knyttet til stenging av Oslofjordtunnelen ( kilde: Teknisk Ukeblad). Omregnet til 2017-tall utgjør forsinkelser og økte drivstoff-kostnader omtrent 2,8 millioner kroner hver dag. Statens vegvesen håper på å kunne åpne tunnelen den 28. mai. Frem til da vil stengingen ha kostet nærmere 70 millioner kroner.

NLF-direktør Geir A. Mo håper myndighetene tar disse ringvirkningene i betraktning når de mot sommeren skal bestemme om det blir ny tunnel eller bro over Oslofjorden.

- Et nytt tunnelløp er en kortsiktig løsning som på ingen måte løser problemene vi står ovenfor i dag. Brannene vil fortsette å oppstå, tunnelen vil stenges og trafikkøkningen som er forventet å komme vil ikke kunne gå over denne strekningen. Den vil komme via Oslo sentrum i stedet. Derfor finnes det bare en fornuftig løsning, og det er å bygge bro over Oslofjorden, og det så fort som mulig, avslutter Mo.

Les også: - Et trafikkfarlig alternativ