I mai i år foreslo EU Kommisjonen at internasjonal transport skulle omfattes av reglene for utestasjonering av arbeidstakere etter tre dager, men at kabotasjekjøring skulle regnes fra dag en.


- Argumentet fra EU den gangen var at kabotasje var en større trussel mot hjemlige transportører enn hva som er tilfellet for internasjonal transport, sier Søren H. Larsen som er direktør i NLA.

- Mangler klarhet
- Forslaget som er lagt frem i dag mangler en klarhet i forhold til hvorfor den samme operasjonen i en medlemsstat må vente i tre døger for å være omfattet av regelverket for utestasjonering av arbeidstakere dersom den defineres som internasjonal – mens man bare må vente en dag dersom den defineres som nasjonal, sier Larsen.

Larsen og NLA er skuffet over at Kommisjonen i det nye forslaget ikke anerkjenner at enhver kombinert transport i en medlemsstat som ikke utføres av en lokal operatør er i direkte konkurranse med lokale transportører – og at de sosiale reglene derfor må være like for begge parter.

- Ingen forenkling
- Ingen kan hevde at dette forslaget er en forenkling. Vi er bekymret for at de nye reglene, som i bunn og grunn bare gjør det hele enda mer komplisert, vil åpne opp for smutthull og gi nye muligheter for å omgå reglene for veitransport på, sier Larsen.

Han frykter reglene vil føre til en uholdbar konkurransesituasjon.

Finnes lyspunkter
Men alt er ikke bare svart. For det finnes også lyspunkter i Kommisjonens forslag. Blant de er strengere kontroll, større krav til dokumentasjon og økt samarbeid mellom medlemsstatene. Samtidig viser Kommisjonen at det er klar over at den største trusselen mot kombinert transport er kostnader forbundet med transport til midlertidige destinasjoner. Derfor ber Kommisjonen også medlemmene om å legge til rette for nødvendige investeringer slik at man kan bygge ut et velfungerende nettverk for kombinert transport.

- Det er ikke noen tvil om at vi i Norden er avhengig av kombinert transport. Det gir ingen mening å sende lastebiler flere tusen kilometer av gårde når det finnes alternativer på bane og på sjø. Men for billig transport på vei, forårsaket av sosial dumping og urettferdige konkurranseforhold, gjør det vanskeligere og vanskeligere å velge disse alternativene – og dagens forslag fra Kommisjonen vil ikke forandre dette, sier Larsen.