- For å nå visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, og for å sikre de utslippskutt som myndighetene legger opp til den kommende tiden, må transportkjøpere velge trygg transport fra ansvarlige transportører, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

NLF-direktør Geir A. Mo gjør det klinkende klart hvorfor en trenger Fair Transport. I publikum sitter lydhøre transportkjøpere. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo gjør det klinkende klart hvorfor en trenger Fair Transport. I publikum sitter lydhøre transportkjøpere. Foto: Stein Inge Stølen

Strengere krav fra myndighetene

Sammen med Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, arbeidstakerorganisasjonene NTF og YTF og opplæringsleverandøren Transportkompetanse gjennomfører Norges Lastebileier-Forbund i disse dager en omfattende turné hvor en av de viktigste målene er å nå ut til transportkjøpere.

- Kravene for å dokumentere at transporten som utføres er trafikksikker, utslippsvennlig og sosialt ansvarlig, strammes nå vesentlig inn av myndighetene. Dette er et viktig ledd i arbeidet med å luke bort de useriøse aktørene i markedet som bidrar til flere ulykker, høyere forurensing og sosial dumping. Vi tilbyr derfor nå et verktøy som gjør det lettere for transportkjøpere å velge trygge tjenester fra bærekraftige bedrifter. Fair Transport-bedrifter skal tilby dokumentert kvalitet, noe transportkjøpere vil trenge for å møte myndighetenes krav, sier Mo.

Statssekretær Morten Bakke i Arbeids- og Sosialdepartementet roset NLF for sin satsing på Fair Transport under sitt innlegg i Bergen. Foto: Stein Inge Stølen Statssekretær Morten Bakke i Arbeids- og Sosialdepartementet roset NLF for sin satsing på Fair Transport under sitt innlegg i Bergen. Foto: Stein Inge Stølen

Flere bedrifter allerede dømt

Turneen ble lansert i Oslo onsdag og ferden gikk deretter til Bergen, Stavanger og Haugesund. Fair Transport-møtene tiltrakk seg både små og store transportkjøpere, fra enkeltmannsforetak til milliardbedrifter. Mange satt igjen med en aha-opplevelse etter å ha fått en innførelse i hva bestillerens medvirkeransvar faktisk er, og hvilke juridiske konsekvenser dette kan medføre.

- Det finnes allerede nå flere dommer hvor transportkjøpere har blitt straffet gjennom medvirkerplikten, etter at en transportør har brutt lover og regler. Det holder ikke lenger å si at ”vi ikke visste”. Nå er det transportkjøperens juridiske plikt å påse at lover og regler faktisk blir overholdt, understreker advokat Robert Aksnes under Fair Transport-seminarene.

NLF-traileren ruller videre gjennom hele Norge. Foto: Stein Inge Stølen NLF-traileren ruller videre gjennom hele Norge. Foto: Stein Inge Stølen

Fra Arendal til Alta

NLFs transportturné vil foregå helt frem til Stortingsvalget 11. september. På veien skal alle fylker og de fleste større byer i Norge besøkes. Målet er å nå frem til et tresifret antall transportkjøpere i alle størrelser og kategorier.

- Gjennom NLFs eksisterende kvalitetsprogrammer er det allerede flere hundre bedrifter som oppfyller kriteriene til Fair Transport. Sertifiseringen av disse er godt i gang. Nå er det opp til transportkjøperne å benytte seg av disse kvalitetsbedriftene, og flytte fokuset bort ifra pris alene til også å handle om trafikksikkerhet, miljø og sosialt ansvar, avslutter NLF-direktøren.

 Her avholdes kommende Fair Transport-møter:

16.08: Arendal

21.08: Alta

22.08: Tromsø

23.08: Bodø

25.08: Trondheim

28.08: Ålesund

29.08: Førde

31.08: Raufoss

01.09: Rudshøgda

04.09: Lillestrøm

05.09: Sarpsborg

06.09: Porsgrunn

07.09: Drammen

Les mer om turneen her